SRO om LEGO på det kinesiske marked

SRO om LEGO på det kinesiske marked

Her finder du en SRO (Studieretningsopgave) om Lego og virksomhedens eksterne muligheder og kulturelle udfordringer på det kinesiske marked.

Opgaven er skrevet i Afsætning A og Kulturforståelse B.

Opgaven besvares blandt andet ved brug af en PEST-analyse og Hoffstedes kulturteorier.

Problemformulering
Det, jeg gerne vil undersøge er, hvordan LEGOs muligheder er på det kinesiske marked og hvilke udfordringer de vil møde.

Studienets kommentar

Opgaven mangler et abstract.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Præsentation af fag, metode og teori 3
Redegørelse 4
Analyse 5
Politiske forhold 5
Samfundsøkonomiske forhold 6
Sociokulturelle forhold 6
Magtdistance 7
Individualisme/kollektivisme 7
Usikkerhedsundvigelse 7
Maskulinitet/femininitet 7
Langtidsorientering/korttidsorientering 8
Overbærenhed/selvbeherskelse 8
Halls kulturteorier 8
Teknologiske forhold 9
Diskussion 9
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt, at beskæftige mig med LEGO på det kinesiske marked, da Lego er en stor og omfattende virksomhed på det internationale marked. Lego har klaret sig omkring i verden, og er en veletableret virksomhed med en fortsat årlig stigende omsætning. I dag søger danske, og andre vestlige landes, virksomheder mod Østen til det store kommunistiske Kina, med sine 1,3 mia. potentielle kunder og buldrende vækstmarked. Men mange virksomheder gør sig hurtigt erfaringer om, at grundet væsentlige forskelle i kulturen, både på forretningsplan og i det politiske, er det ikke bare lige til, at starte en virksomhed i Kina.

Præsentation af fag, metode og teori
For at besvare denne tværfaglige opgave, vil jeg benytte mine faglige kompetencer indenfor fage-ne, kulturforståelse og afsætningsøkonomi. Kulturforståelse benyttes til at analysere og undersøge de kulturelle forskelle, der opstår i forretning mellem en Vestlig og Østlig kultur, ved kritisk at anvende både Hall og Hoffestedes kulturteorier og modeller. Afsætningsfaget benyttes til, at beskrive og analysere virksomhedens interne og eksterne forhold. PEST-analyse, marketingmix og virksomhedsbeskrivelse er blevet anvendt, for bedst muligt at finde frem til disse forhold.

Redegørelse

LEGO A/S (engelsk: The LEGO Group) er en international, dansk, familieejet legetøjskoncern der befinder sig på både B2B- og B2C markedet. Virksomheden blev grundlagt i 1939, og ejes 75% af KIRKBI A/S samt 25% af LEGO Fonden. Virksomheden har hovedsæde i Billund og globale kontorer i USA, Storbritannien, Kina og Singapore... Køb adgang for at læse mere

SRO om LEGO på det kinesiske marked

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om LEGO på det kinesiske marked.