SRO om gadebørn i Tyskland og Latinamerika

SRO om gadebørn i Tyskland og Latinamerika

Denne studieretningsopgave (SRO) behandler problemet omkring gadebørn i Tyskland og Latinamerika ved hjælp af fagene Tysk A og Spansk A.

Opgaveformulering

"Præsenter i generelle træk problematikken omkring gadebørn i henholdsvis Tyskland og Latinamerika.

På baggrund af konkrete eksempler ønskes desuden en analyse af, hvilken familiær og social baggrund gadebørnene har, hvordan deres liv som gadebørn former sig, og hvilke konsekvenser dette liv har.

Sammenlign livet som gadebarn i Tyskland og Latinamerika.

Diskuter hvad man kan gøre for at hjælpe gadebørnene i deres situation og evt. hjælpe dem tilbage til et normalt liv. "

I opgaven inddrages teksterne "Wenn du groß bist, wirst du auch mal Punker", den tyske film "Engel und Joe" og de spanske tekster "Sombras nocturnas" og "La vida de Antonio".

Indhold

1.Indledning 4
2. Hvad er årsagen til, at der er gadebørn i Tyskland og Latinamerika? 4
3. Analyse af tyske og spanske tekster 6
3.1”Engel und Joe” og ”Wenn du groß bist, wirst du auch mal Punker” 6
3.2 ”Sombras nocturnas” og ”La vida de Antonio” 8
3.3 Sammenligning af tysk- og spansk empiri 11
4. Hvordan kan man hjælpe gadebørnene? 11
5. Konklusion 13
6. Litteraturliste 14

Uddrag

1.Indledning

Der findes mange forskellige menneskelige problemer verden over. Her er fattigdom og elendighed to faktorer, som mange mennesker lever under.
Børn er et svagt led i samfundet, og det er ofte dem, det desværre går udover. Børn der lever på gaden på må klare sig selv. Der findes børn, der ikke ved, hvad dagen bringer dem, da de hver eneste dag bliver nødt til at kæmpe for overlevelse, mad og et sted at søge ly for natten. Der findes børn, der bliver sendt væk fra hjemmet fordi forældrene ikke har råd til at have dem. Dette er et problemfyldt men også interessant område, og hvis man ser på steder som for eksempel Tyskland og Latinamerika, er dette hverdag for mange børn og unge.
I både Latinamerika og Tyskland findes der børn og unge, der lever, bor eller opholder sig på gaden af forskellige årsager.

Der vil i denne opgave blive redegjort for, hvad årsagerne er til, at der er gadebørn i henholdsvis Tyskland og Latinamerika. Derudover vil der blive lavet en analyse af den tyske tekst Wenn du groß bist, wirst du auch mal Punker, den tyske film Engel und Joe og de spanske tekster Sombras nocturnas og La vida de Antonio med et særligt henblik på, hvordan børnene lever på gaden og årsagen dertil. Derudover vil der blive lavet en sammenligning af den tyske- og spanske empiri. Til sidst vil der blive undersøgt, hvad der kan gøres for at hjælpe gadebørnene i Tyskland og Latinamerika til et bedre liv.

2. Hvad er årsagen til, at der er gadebørn i Tyskland og Latinamerika?

Gadebørn er ikke kun børn, der bor på gaden. Det kan også være børn, der er stukket af hjemmefra eller børn, der har et hjem, men er blevet sendt på gaden for at arbejde og tjene penge.
Gadebørn findes i både Tyskland og Latinamerika, men der er dog en verden til forskel på, hvilke vilkår disse børn lever under, og hvorfor de er endt på gaden... Køb adgang for at læse mere

SRO om gadebørn i Tyskland og Latinamerika

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om gadebørn i Tyskland og Latinamerika.