SRO om flygtninge i Engelsk og Samfundsfag

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag B)
  • 10
  • 14
  • 3887
  • PDF

SRO om flygtninge i Engelsk og Samfundsfag

Studieretningsopgave (SRO) om flygtninge i Engelsk A og Samfundsfag B. SRO'en analyserer blandt andet novellen "Refugee" af Farzaneh Karam-pour og digtet "Home" af Warsan Shire.

Opgaveformulering
1. Redegør for hvor flygtninge flygter hen, og hvordan de kommer dertil.

2. Analyser og fortolk Farzaneh Karam-pours "Refugee" og Wasan Shires "Home" med særligt henblik på miljø og billedsprog.

3. Diskuter ud fra analyserne hvilke risici og udfordringer, der er forbundet med at være flygtning.

Indhold

Abstract S. 2
Indledning S. 4
Redegørelse S. 4
- Hvad er en flygtning? S. 4
- Flygtninge i DK/EU S. 5
- Hvordan kommer de til Europa? S.5
Analyse S. 6
- Analyse af ”Refugee” by Farzaneh Karampour S. 6
- Analyse af ”Home” by Warsan Shire S. 9
Diskussion S. 11
Konklusion S. 12
Litteraturliste S. 14

Uddrag

Indledning
Denne opgave handler om det at være flygtning og at være på flugt. Jeg vil i denne opgave forsøge at komme med svar på, hvor mange flygtninge der er kommet til Europa i 2015, hvor de kommer fra, hvordan de kommer til Europa, hvilke risici der er forbundet med at være flygtning og hvilke udfordringer, der følger med. I min redegørelse vil jeg komme ind på, hvad der definerer en flygtning, og hvordan de er kommet til Europa.
I min analyse analyserer jeg først novellen ”Refugee”, som er skrevet af Farzaneh Karampour, og derefter analyserer jeg digtet ”Home” af Warsan Shire. Begge med fokus på billedsprog.

I min diskussion vil jeg komme ind på, hvilke risici flygtninge kommer ud for, når de er på flugt og derefter komme med en perspektivering til de to analyser.
Til sidst i opgaven har jeg min konklusion, hvor jeg vil fremstille de resultater, som jeg har fundet frem til via min redegørelse, analyse og diskussion.
Denne opgave har relevans for den borgerkrig, som forgår nede i Syrien i øjeblikket, da der er kommet mange tusinde flygtninge til Europa i efteråret 2015.

Redegørelse
Hvad er en flygtning?

En flygtning er en person som af en eller flere grunde, har været nødsaget til at forlade sit hjemland. En af disse grunde kan b.la være krig i personens hjemland. FN konventionen beskriver en flygtning som en person, der frygter forfølgelse grundet sin religion, race og nationalitet, og som ikke ønsker eller har mulighed for at vende tilbage. I dag er omkring 60 millioner mennesker ....... Køb adgang for at læse mere

SRO om flygtninge i Engelsk og Samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.