SRO om fluorescerende stoffer i anvendelse

  • STX 2.g
  • SRO (Bioteknologi A, Fysik B)
  • 10
  • 20
  • 4523
  • PDF

SRO om fluorescerende stoffer i anvendelse

SRO i Bioteknologi A og Fysik B om fluorescerende stoffer i anvendelse.

Problemformulering

Gør rede for hvordan man kan transformere en bakterie med et udvalgt plasmid – inddrag forsøget ”pGLO transformation”.

Hvad sker der i selvlysende materialer? Gør rede for forskellen og ligheden mellem fluorescens og fosforescens med udgangspunkt i energiniveauer og bølgelængder. Inddrag forsøg hvor du har målt på såvel absorption som emission af lys fra et fluorescerende stof og fra et stof, der ikke fluorescerer.

Med udgangspunkt i ovenstående skal du diskutere hvordan fluorescerende stoffer kan anvendes i bioteknologiske metoder. Inddrag egne erfaringer fra forsøgene.

Lærers kommentar

Lever ikke helt op til det tværfaglige krav. Der skulle have været mere Bioteknologi i opgaven i forhold til Fysik.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Lys og farver 5
Bohrs atommodel 6
Absorption og emission 7
Absorbans og farver 8
Fluorescerende og fosforescerende 8
Fluorescerende- og ikke-fluorescerende stoffer 9
Det grønne fluorescerende protein 11
Fluorescerende stoffer i anvendelse 13
Konklusion 15
Litteraturliste 16
Bilag 1 17
Bilag 2 21

Uddrag

Indledning

Jeg fik SRO'en stukket i hånden med problemformulering lavet af lærerne og tænkte: ”Det lyder som noget af et arbejde det her med gensplejsning og fluorescens.” Men igennem mit forløb fandt jeg en indgangsvinkel til opgaven som jeg fandt interessant og spændende. Jeg fandt en artikel fra Dagens Medicin af Line Fedders ”Blåt lys afslører tumorvæv i hjernen” udgivet i 2011. Artiklen fortæller om en metode med fluorescens som stadig er under konstruktion, men som er godkendt i EU. Det er et udmærket eksempel på selvlysende stoffer i anvendelse. Jeg vil derfor gerne i min opgave undersøge hvad selvlysende stoffer egentlig er og består af, og hvad vi kan bruge dem til nu og måske i fremtiden.
Der er forskellige måder hvorpå selvlysende stoffer kan være selvlysende. Nogle er fosforescerende og andre er fluorescerende, jeg vil kun gå i dybden med det sidste. Jeg vil løbende i opgaven redegøre for forsøg med selvlysende stoffer i bioteknologi og fysik. I fysikforsøget kigger vi nærmere på fluorescens og hvad der gør at et stof er fluorescerende. I biotekforsøget vil jeg fortælle om et fluorescerende protein og hvordan man får det til at lyse. Til sidst vil jeg komme ind på perspektiverende emner, hvorpå vi ser fluorescerende stoffer blive brugt i praksis.
Hvad er selvlysende stoffer egentlig? Hvad er det der gør dem så fascinerende? Hvad kan vi bruge dem til nu og måske i fremtiden? Hvad er forskellen på selvlysende stoffer og ikke-selvlysende stoffer? Hvordan kan man genregulere en levende organisme til at være selvlysende?

Lys og farver

For at forstå hvad selvlysende stoffer er, må man først kigge på hvad de egentlig består af. Man kan sige at selvlysende stoffer er stoffer, som udsender synligt lys. Det synlige lys er en strøm af små partikler, der kaldes fotoner, og denne strøm kører i en bølge. Synligt lys findes i forskellige farver og de farver har forskellige bølgelængder alt efter hvilken farve det er. Det synlige lys er det der gør os i stand til at se vores farverige verden og er den eneste elektromagnetiske bølge vi kan se. Vi opfatter farver på grund af den information, som sendes til hjernen fra millioner af lysfølsomme sanseceller i øjet, kaldt tappe. Tappe findes der tre typer af, som reagerer på henholdsvis rødt, grønt eller blåt lys. Alle andre farver er en blanding af disse tre farver, som kaldes primærfarverne. Lys kan tilskrives en bølgelængde λ, som måles i nm. For det synlige lys er bølgelængdeintervallet fra 400 nm (violet) til 700 nm (rødt). Lysets fotonenergi afhænger af bølgelængden, jo lavere... Køb adgang for at læse mere

SRO om fluorescerende stoffer i anvendelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.