SRO om den økonomiske udvikling i Tyskland 2008-2016

  • HHX 2. år
  • SRO (International Økonomi A, Tysk fortsætter A)
  • 12
  • 22
  • 4542
  • PDF

SRO om den økonomiske udvikling i Tyskland 2008-2016

Opgaven her er en SRO i fagene Tysk A og International Økonomi A om Tysklands økonomiske udvikling fra 2008-2016.

Problemformulering
Redegør for den økonomiske udvikling i Tyskland i perioden 2008–2016, idet I tager udgangspunkt i selvvalgte økonomiske nøgletal. Analyser nogle af de faktorer, som har været afgørende for denne udvikling samt de økonomiske politikker og andre tiltag, regeringen har iværksat.

Indhold

1. Indledning 1
2. Den økonomiske udvikling i Tyskland 2
Delkonklusion 3
3. De afgørende faktorer for udviklingen 4
3.1 Beskæftigelse 4
3.2 ECB´s Inflations tiltag 6
3.3 G20 tiltag 7
3.4 EU´s nødpakker 10
4. Vurdering 11
5. Konklusion 12
6. Litteratur- og kildefortegnelse 13
6.1 Artikler 13
6.2 Internetkilder 14
7. Bilag 16
Bilag 1: Indekstal for Tysklands økonomiske udvikling
Bilag 2: “Der Privat Konsum”
Bilag 4: BNP Vækst
Bilag 5: Beskæftigelse
Bilag 6: Inflation

Uddrag

1. Indledning
I år 2008 blev verdenen ramt af en historisk krise. Verdensøkonomien blev vendt på hovedet, og samtlige økonomier var i choktilstand. Vi har allesammen mærket konsekvenserne ved den omfangsrige krise på egen krop, og for de fleste står det endnu klart, hvordan nyhedsmedierne boomede os med historier om, at virksomheder gik konkurs, banker krakkede på stribe, og de ellers faste priser blev væltet omkuld. I dag er mange lande kommet sig efter krisen, men hvad har egentlig fået os ud af dette ragnarok, og hvad har, i bagklogskabens lys, været rigtige vej at gå? Ikke alle lande havde lige svært ved at komme ud af krisen, og særligt et land var iøjnefaldende, nemlig Tyskland. Dette er noget vi i dag kan se tilbage på, og det er nu muligt at give et indblik i, hvordan den tyske økonomi har rejst sig efter krisen.

I den følgende opgave vil den tyske økonomi blive undersøgt vha. en grundig redegørelse af Tysklands økonomiske udvikling i perioden 2008-2016, idet vi tager udgangspunkt i udvalgte samfundsøkonomiske nøgletal. Dernæst vil opgaven fokusere på de faktorer, samt de økonomiske- og samarbejdspolitikker, som har gjort sig gældende for denne udvikling. Der vil blive illustreret en detaljeret graf, der er konstrueret ud fra udvalgte nøgletal. Opgaven vil endvidere give et dybtgående indblik i hvilke diplomatiske forhold der har været indflydelsesrige, da de har haft betydning for, hvilke tiltag den tyske regering kunne få igennem. Herefter vil opgaven rette opmærksomheden på en vurdering af, hvorvidt de analyserede tiltag og politikker har haft en fordelagtig effekt på Tysklands økonomi. Til sidst vil der være en konklusion, som vil ræsonnere på alt det ovenstående. Desuden vil vi komme ind på nogle af de problemstillinger som følger med den øgede vækst i landet.

2. Den økonomiske udvikling i Tyskland
Vi kan, ved at kigge på Tysklands BNP, se at landet lige nu befinder sig i en stabil økonomisk udvikling, da den ifølge EU-kommissionens efterårsprognose fra den 9. november 2016 , ville opnå et niveau på 1,9 %. Året før har de noteret sig, at den årlige stigning i BNP i Tyskland havde en stigning fra året før på 1,7 %. Derved kan man se, at de forventer en lille stigning i landets produktion. Det er også værd at bemærke, at hvis forudsigelserne om en vækst i BNP på 1,9 % viser sig at være korrekte, vil det være det tredje højeste niveau siden krisen indtrådte i 2008, hvor væksten lå på 1,1 %. Dog er det gået en smule nedad siden år 2010 og 2011, hvor landet oplevede et økonomisk opsving, da de havde en BNP vækst på henholdsvis 4,1 % og 3,7 %. Dette opsving kommer på baggrund af en krise, som tydeligt kan ses i det faktum, at Tyskland i 2009 havde en BNP vækst på -5,6 %, mens de året efter opnåede en vækst på 4,1 %. Efter år 2011 gennemgik landet to år, med hvad der kan beskrives som en økonomisk krise, da niveauet for de to BNP stigninger var under 1,5 %, og lå på 0,5 % begge år... Køb adgang for at læse mere

SRO om den økonomiske udvikling i Tyskland 2008-2016

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.