SRO om økonomisk og social ulighed i USA | Samf A og MatB

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik B, Samfundsfag A)
  • 10
  • 18
  • 3691
  • PDF

SRO om økonomisk og social ulighed i USA | Samf A og MatB

SRO som omhandler økonomisk og social ulighed i USA med en perspektivering til Danmark. Den er skrevet i fagene samfundsfag A og matematik B (Chi-i-anden test).

Opgaveformulering
Er alle født frie og lige i USA?
• På baggrund af statistiske data skal du vurdere om der er en sammenhæng mellem etnicitet, uddannelsesniveau og indtægt, med udgangspunkt i den udleverede opgave. Du skal ydermere selv finde data, der viser sammenhæng mellem etnicitet og en valgfri variabel, som er væsentlig i forhold til økonomisk ulighed.
• Har Obama ret i at den amerikanske økonomi er karakteriseret ved, at kun få klarer sig ekstraordinært godt? Inddrag bilag 1 og 2
• Vurder årsagerne til den store økonomiske og sociale ulighed i USA

Indhold

Opgaveformulering 1
Abstract 1
Indledning 3
Metoder til matematiske beregninger 3
Besvarelse af problemformulering 4
Sammenhæng mellem etnicitet, uddannelsesniveau, fattigdom og indtægt. 4
Delkonklusion 6
Obama: ”Kun få klarer sig ekstraordinært godt” 6
Delkonklusion 9
Årsagerne til den store økonomiske og sociale ulighed i USA 9
Delkonklusion 14
Konklusion 15
Litteraturliste 15
Bilag 16

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at beskæftige mig med en problemformulering, der omhandler frihed og lighed i USA. Det skyldes at USA ofte bliver omtalt som et ”Land af muligheder”, men er det nu også det? Kan den amerikanske drøm realiseres for enhver, så længe man arbejder hårdt nok? Jeg vil fortage flere chi i anden tests, for at finde ud af om der er sammenhæng mellem etnicitet og bl.a. uddannelsesniveau, indtægt og fattigdom. Når man skal finde ud af, om alle i et land har de samme vilkår, når de bliver født, så er det meget nærtliggende at se på hvad landet leder mener om det. Derfor har jeg valgt at inddrage en af Obamas taler, som omhandler den økonomiske fordeling i USA. Dernæst har jeg valgt at se på, hvad årsagerne til den store økonomiske og sociale ulighed er.

Metoder til matematiske beregninger
Chi i anden er en test, der bruges til at undersøge om ens observerede data, stemmer overens ens forventede data. Der findes to forskellige slags chi i anden tests. Den ene hedder en goodnes of fit test, og bliver brugt til at undersøge om ens observerede data stemmer overens med de forventede data, når der to variable. Den anden type er en uafhængighedstest, som gør det samme som goodnes of fit testen, bare med 3 variable eller mere.
Det første man skal gøre når man vil fortage en chi i anden test er at formulere en nulhypotese, og dernæst bestemme et signifikansniveau. Man sætter normalt signifikantniveauet til enten 5% eller 10%. Hvis man fortager en goodnes of fit test, så kan nulhypotesen f.eks. være: ”Vælgeradfærden er uændret siden valget”, mens nulhypotesen i en uafhængighedstest f.eks. kan hedde: ”Der er ikke forskel på hvor mange drenge og piger der ryger” Dvs. at man i goodnes of fit testen undersøger hvor godt den observerede data stemmer overens med de forventede data. I uafhængighedstesten undersøger man hvor godt den observerede data ikke stemmer overens med den forventede data.
Nedenfor ses formlen... Køb adgang for at læse mere

SRO om økonomisk og social ulighed i USA | Samf A og MatB

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.