SRO: Obamacare og liberalisme | Samfundsfag og engelsk

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk B, Samfundsfag B)
  • 7
  • 14
  • 3530
  • PDF

SRO: Obamacare og liberalisme | Samfundsfag og engelsk

Dette er en studieretningsopgave (SRO) om Obamacare og liberalismen skrevet i fagene engelsk A og samfundsfag B. Opgaven redegør for liberalismen og vurderer, om Obamacare er i overensstemmelse med liberalismen eller ej. Dertil en analyse af en tale af Obama om sundhedsreformen. Talen hedder "Remarks by the president at the annual conference of the American Medical Association."

Talen kan findes her.

Du kan læse mere om liberalismen i vores kompendium om ideologier.

Studienets kommentar

Der er ikke tale om noget særlig godt SRP. Husk at få en anden person til at læse korrektur på din opgave, før du afleverer den. Det er med til at fange de fejl, som man ikke selv ser, fordi man har siddet for længe med sin opgave. En bedre opgave havde taget udgangspunkt i nogle teoretikeres formuleringer af den klassiske liberalisme. Man kunne fx have undersøgt, hvordan liberalismen kommer til udtryk hos J.S. Mill, i den amerikanske uafhængigserklæring m.v. Der mangler simpelthen kilder til det lange afsnit om liberalismen som ideologi. Derefter kunne man give en redegørelse for de konkrete tiltag i Obamacare og se, hvordan de stemmer overens med liberalismen. Opgaven gør det en lille smule. Man kunne bruge taleanalysen til at se, hvordan Obama retfærdiggør sin sundhedsreform, når han godt ved, at amerikanerne som udgangspunkt ikke er særligt begejstrede for statens indblanding i det private (som fx om og hvordan man vil være forsikret mod sygdom).

Indhold

Introduktion
Redegørelse
Klassisk liberalisme
Liberalismens kendetegn
Social liberalisme
Udviklingens af den Amerikanske velfærdsmodel
Argumentation og stilistisk analyse af ''Obama-speech on PPACA''
Vurdering
I forhold til ideolog liberalisme
Udviklingen af den amerikanske velfærdsmodel
Litteraturliste

Uddrag

I min engelsk-samfundsfag SRO har jeg skrevet om emnet: Liberalismen, den amerikanske velfærdsmodel og ”Obamacare” (the Patient Protection and Af-fordable Care Act (PPACA).

Jeg har redegjort kort for liberalismen som ideologi, og for den amerikanske velfærdsmodels udvikling med fokus på perioden 1920´erne (før ”The Great Depression”) til 2009 (hvor republikaneren George W. Bush var præsident).

Jeg har analyseret selvvalgte dele af præsident Barack Obamas tale omkring PPACA, med særligt fokus på talens brug af stilistiske og sproglige virkemidler.

Til sidst har jeg vurderet den amerikanske velfærdsmodels udvikling i almindelighed og PPACA i forhold til den liberale ideologi, med inddragelse af selvfundet materiale... Køb adgang for at læse mere

SRO: Obamacare og liberalisme | Samfundsfag og engelsk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.