SRO om Obama og NRA's brug af spin

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag B)
  • 10
  • 11
  • 3872
  • PDF

SRO om Obama og NRA's brug af spin

Dette er en SRO i Engelsk A og Samfundsfag B om mediedækningen af diskussionen om ændring af våbenlovgivning i USA set fra præsident Obamas og National Rifle Associations (NRA) synsvinkel.

Opgaven indeholder en redegørelse for, hvad "spin" er, samt de forskellige måder at bruge spin på, en sproglig-retorisk analyse af en pressemeddelelse fra NRA samt en tale fra Obama, en diskussion af hvilke spinstrategier hhv. NRA og Obama med fordel kunne gøre brug af i fremtiden og til sidst en vurdering af de politiske muligheder for at begrænse adgangen til våben i USA fremover.

Indhold

Abstract s. 3

Indledning s. 3

Hvad er spin? s. 4

NRA vs. Obama: Våbenlovgivningen i USA s. 6

Afstemningsresultater og historien bag s. 10

NRA og Obama: Brugen af spin i fremtiden s. 10

Politiske muligheder for en ændret våbenlovgivning i USA s. 11

Konklusion s. 12

Litteraturliste s. 13

Uddrag

Indledning

Jeg vil i denne opgave skrive om mediedækningen af en given angelsaksisk politisk sag, nemlig
sagen om behovet for en ændret våbenlovgivning i USA set fra hhv. præsident Obamas og National Rifle Associations (NRA) synsvinkel. I den sammenhæng vil jeg starte med at redegøre for begrebet ”spin” samt for forskellige spinstrategier og deres anvendelsesmuligheder. Herefter vil jeg foretage en sproglig-retorisk analyse af National Rifle Associations pressemeddelelse (21/12-12) og Barack Obamas tale ”Reducing Gun Violence” (8/4-13) med særligt fokus på, hvordan de to taler fremstiller behovet for en ændret våbenlovgivning i USA. Til sidst vil jeg diskutere, hvilken spinstrategi hhv. NRA og Obama med fordel kan benytte sig af, for herefter at vurdere de politiske muligheder for at begrænse adgangen til våben i USA fremover... Køb adgang for at læse mere

SRO om Obama og NRA's brug af spin

[1]
Bedømmelser
  • 05-04-2015
    opgaven er god, men havde håbet på mere dybdegående informationer om nra...