SRO om Netto i Spanien | Afsætning A og Spansk A

  • HHX 2. år
  • SRO (Spansk A, Afsætning A)
  • 12
  • 14
  • 3540
  • PDF

SRO om Netto i Spanien | Afsætning A og Spansk A

Her finder du en Studieretningsopgave (SRO) i Afsætning A og Spansk A om Netto på det spanske marked.

Problemformulering
- Redegør for virksomheden Netto, og dens etablering internationalt.
- Analyser med udgangspunkt i følgende artikel http://www.20minutos.es/noticia/1752251/0/panel-consumo/hogares-espanoles/mas-barato/ det spanske madmarked og den spanske madkultur.
- Diskuter hvilke afgørende udfordringer Netto vil stå overfor i forbindelse med en eventuel etablering i Spanien, og vurdér Nettos muligheder for at opnå succes på det spanske marked.

Opgaven omfatter i den interne analyse en værdikædeanalyse og en analyse af Nettos konkurrencestrategi. I den eksterne analyse ses der nærmere på den spanske madkultur, selve branchen som Netto forsøger at træde ind i og en PEST-analyse for at give et bedre overblik over de eksterne forhold, som vil kunne påvirke Netto på markedet i Spanien.

Indhold

1 Abstract
2 Indledning
2.1 Baggrund
3 Metode
4 Intern analyse
4.1 Værdikædeanalyse
4.2 Konkurrencestrategi
5 Ekstern analyse
5.1 Den spanske madkultur
5.2 Porters five-forces
5.3 PEST
6 Konklusion
7 Bilag
8 Litteraturliste

Uddrag

Indledning

I forbindelse med denne SRO er vi i problemstillingen-, blevet introduceret for artiklen
”http://www.20minutos.es/noticia/1752251/0/panel-consumo/hogares-espanoles/mas-barato/”. Artiklen beskriver, ud fra en rapport udgivet af el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, udviklingen fra 2008, som var året, hvor den økonomiske krise for alvor indtræf (grundet timelapse), og indtil 2012 for de spanske husholdningers indkøbsvaner og forbrug af dagligvarer.
Som de fleste er klar over, har Spanien været slemt påvirket af den økonomiske krise, som i 2007 ramte hele verden og den globale økonomi . Spanien har for nyligt været indehaver af prisen som det land i EU-zonen, der har størst ledighed, dog ser det nu ud til, at de i tæt opløb er blevet overhalet af Grækenland . Arbejdsløsheden i Spanien blev således , pr. ultimo 2014, opgjort til at være på voldsomme 23,9%. Mest iøjnefaldende er dog arbejdsløsheden blandt unge under 25 år, som er kommet op på 53,5%. Dog ser Spanien ud til at have lagt det værste bag sig: ledigheden er faldet igennem hele 2014 (se kilde 2), og mange økonomer spår også, at Spanien går mod lysere tider.

Metode

Analysen vil blive lavet på baggrund af den opgivne artikel fra problemformuleringen, andre primære og sekundære kilder, som f.eks. interview og empirioverholdende avisartikler. Desuden har jeg gjort brug af relevante faganalytiske modeller til at vurdere både den interne og eksterne situation. Ved brug af værdikædeanalysen, kan jeg finde frem til Nettos værdigivende aktiviteter, samt se på hvilke fordele og ulemper, som de har overfor konkurrenterne. Porters konkurrencestrategi giver et indblik i, hvordan de udnytter deres værdikæde, og hvilken type virksomhed de driver, og med hvilket koncept.

Til at analysere et marked, er den bedste metode Porters five-forces-modellen, som vi er blevet introduceret for, og har arbejdet med både i afsætning og virksomhedsøkonomi. Her får man et dybdegående indblik i konkurrencesituationen på markedet. Ikke blot mellem de konkurrerende virksomheder, som oftest er det man tænker på ved konkurrence, men også truslen/konkurrencen fra kunderne, leverandørerne, nye udbydere (i dettetilfælde Netto) og substituerende produkter, som alle er vigtige elementer for at kunne beskrive konkurrencesituationen i en branche. PEST-analysen giver et indblik i hvilke mulige hændelser, som Netto skal være på vagt overfor, da det kan påvirke dem meget.

Ved hjælp af netop disse vil jeg kunne analysere Nettos interne og eksterne forhold, analysere, diskutere og til sidst komme med min konklusion på problemformuleringen, som omhandler Nettos udfordringer ved en evt. etablering i Spanien, samt en vurdering af Nettos muligheder for succes... Køb adgang for at læse mere

SRO om Netto i Spanien | Afsætning A og Spansk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.