SRO - Det multikulturelle samfund (A Pair of Jeans)

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag B)
  • 12
  • 11
  • 3170
  • PDF

SRO - Det multikulturelle samfund (A Pair of Jeans)

Dette er en Studieretningsopgave (SRO) om det multikulturelle samfund og om integrationsmodeller. Opgaven indeholder en analyse og fortolkning af novellen 'A Pair of Jeans' med fokus på hovedpersonens dilemma i det multikulturelle England.

Problemformulering
1. Redegør for integrationsteorier og identitetsformer.
2. Analyser og fortolk novellen A Pair of Jeans, med fokus på hovedpersonens dilemma i det multikultu-relle England.
3. Diskuter med inddragelse af selvvalgt materiale fordele og ulemper ved den engelske integrations-model.

Studienets kommentar

En flot opgave med masser af inspiration, hvis man arbejder med "A Pair of Jeans" eller multikulturalisme i det hele taget. Husk, at en novelle på engelsk hedder "short story" og ikke novel!

Indhold

Indledning
Redegørelse for integrationsteorier og identitetsformer
De tre integrationsteorier
De tre identitetstyper
Analyse og fortolkning af ”A Pair of Jeans”
Om Miriam og svigerfamilien
Symbolikken omkring Miriams tøj
Hvilket valg træffer Miriam?
Den engelske integrationsmodels fordele og ulemper
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Hvis man kigger langt tilbage i tiden, har det altid ligget i de britiske kort, at ind-vandring til landet er blevet kærkomment modtaget, og integrationen har foregået således, at alle racer og religioner var velkomne. I nyere tid kan man snakke om lempelser i indvandrerpolitikken, hvor Labour regeringen i starten af 00'erne valgte at åbne op for indvandringen specielt fra de østeuropæiske lande, da der var stigende mangel på arbejdskraft. Der var økonomisk opsving, og derfor var der ikke de store krav til integration. Hvis du kunne klare dig selv, var du velkommen i landet. Dette førte til det multietniske samfund, som Storbritannien i dag er kendt for.
I denne opgave vil jeg først og fremmest redegøre for tre integrationsteorier og tre identitetstyper, hvor der bliver taget udgangspunkt i Morten Hansen Thorndals bog, Ærkedansker, perkerdansker. Derudover vil jeg analysere og fortolke på Qaisra Shahraz' novelle, A Pair of Jeans (Et par bukser), som er en del af novellesamlingen 'Holding out' fra 1988. Der vil specielt blive lagt fokus på personkarakteristik og symbolik i analysen. Til sidst vil jeg diskutere fordele og ulemper ved den engelske integrationsmodel, hvor jeg vil inddrage Hugo Gyes artikel, ”'British whites' are the minority in London for the first time as census shows number of UK immigrants has jumped by 3million in 10 years” (Daily Mail, 11/12-12).

Redegørelse for integrationsteorier og identitetsformer
De tre integrationsteorier
Der er tre forskellige integrationsteorier, som er relevante at redegøre for i denne sammenhæng.
Først og fremmest er der tale om integration, som handler om at integrere etniske minoriteter i samfundet. Her handler det om at få skabt et fælles samfund, så man netop undgår parallelle samfund indenfor landets grænser. Når de etniske minoriteter skal integreres i samfundet, er det vigtigt, at der er plads til, de får lov at bibeholde nogle af egne normer og værdier fra deres egen kultur, men samtidig er ... Køb adgang for at læse mere

SRO - Det multikulturelle samfund (A Pair of Jeans)

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.