SRO: Monopol på elmarkedet | Afsætning A og International Økonomi A

SRO: Monopol på elmarkedet | Afsætning A og International Økonomi A

SRO i afsætning og international økonomi om monopol på elmarkedet.

Arbejdsspørgsmål:
• Redegør for monopoler og dets påvirkning på udbud, efterspørgsel og pris.
• Analyser effekterne af ophævelsen af monopolet på elmarkedet i midt 00'erne for forbrugerne.
• Vurder hvilke muligheder ophævelsen af monopolet har givet en selvvalgt dansk virksomhed.

Problemformulering
Jeg vil redegøre for monopoler og dets påvirkning på efterspørgsel, udbud og pris. Jeg vil herefter analysere el markedet i Danmark samt effekterne af ophævelsen af monopolet på elmarkedet i midt 00'erne for forbrugerne og leverandørerne. Jeg vil til sidst vurdere hvilke muligheder ophævelsen af monopolet har givet en selvvalgt dansk virksomhed.

Elevens kommentar

Lidt mere International økonomi ind over.

Indhold

Indledning Introduktion 3
Metode 3
Arbejdsspørgsmål 3
Problemformulering 3
Afgrænsning 4
Redegørelse 5
Monopol 5
Den økonomiske skole ''den klassiske liberalisme'' 5
Monopol på apoteker 6
Analyse 8
Selskabstyper 8
Den danske elsektor 10
Porters Five Forces 10
Vurdering 13
Konklusion 14
Litteraturliste 15
Bøger: 15
Links: 15
Bilag 16

Uddrag

Indledning
Introduktion
Jeg har valgt emnet Elmarkedet og monopol, da jeg synes at det er et interessant emne. Jeg vil i denne opgave skrive om monopol og hvordan det påvirker markederne samt udbud, efterspørgsel og pris. Jeg vil også analysere effekterne af liberaliseringen af elmarkedet i 00'erne, da det har givet en stigende konkurrence indenfor markedet.

Metode
Jeg vil først og fremmest benytte mig af afsætningsbogen til at finde informationer til emnet. Jeg vil bruge relevante artikler fra forskellige aviser og nyhedssider, omkring monopol på elmarkedet til min analyse fra bl.a. politikken, Konkurrence- og forbrugerstyrelsen m.m. Jeg har også benyttet mig af Porters Five Forces på elmarkedet, for at belyse hvordan konkurrencesituationen er.
Jeg har valgt at dele min analyse op i mindre afsnit, for at få alle de relevante aspekter med samt gøre det mest muligt overskueligt.

Afgrænsning
Jeg har valgt at jeg i min opgave primært vil forholde mig til elmarkedet i Danmark. Til at forklare begrebet monopol har jeg valgt at inddrage eksempler fra den virkelige verden, så som Apoteker, da de har en monopol lignende status. Jeg vil også komme ind på elmarkedet i forhold til leverandørerne samt forbrugerne. 

Redegørelse
Monopol
Begrebet monopol betyder at der kun findes en eneste udbyder af en bestemt varer eller tjenesteydelse på markedet, det er derfor et marked med kun én enkelt sælger. Man bruger ofte monopol i stedet for begrebet oligopol. Oligopol betyder at der er få store sælgere på markedet og kan have mange forskellige prisadfærd, hvor virksomhedens beslutninger om egen pris og egen mængde påvirker konkurrenternes profitter, hvorimod monopol forekommer, når hele udbuddet af en vare er kontrolleret af en udbyder som bestemmer prisen.
Monopol er ofte anvendt som store sælgere på et marked. Det er sjældent at der er en udbyder som opnår monopol, men det kan forekomme af f.eks. patenter. Når man er i besiddelse af monopol, har man mulighed for at opnå en højere pris, end hvad man kunne, hvis der havde været konkurrence mellem flere udbydere. Nogle virksomheder kan også opnå en monopollignende status, dette kan være pga. en høj markedsandel, men har stadig ikke fuldt ud monopol.
Et marked af fri konkurrence sikrer køberne sig en lav pris, fremfor et marked med monopol, da det giver sælgeren en større fortjeneste. Når der føres monopol bliver... Køb adgang for at læse mere

SRO: Monopol på elmarkedet | Afsætning A og International Økonomi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.