SRO om McDonald's i VØ og AØ

  • HHX 2. år
  • SRO (Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A)
  • 10
  • 26
  • 6105
  • PDF

SRO om McDonald's i VØ og AØ

SRO om McDonald's i Virksomhedsøkonomi og afsætning som besvarer denne problemformulering:

Denne opgave tager udgangspunkt i virksomheden McDonald's i Danmark, som er en af giganterne i fastfood branchen.

Indledningsvist vil jeg karakterisere kæden McDonald's i Danmark samt den branche McDonald's Danmark befinder sig i. Denne karakterisering vil tage udgangspunkt i relevante artikler samt en porters five forces. Dette sker med en tilgang til det afsætningsfaglige.

Efter at have karakteriseret kæden McDonald's i Danmark og dens branche, vil jeg redegøre for virksomhedens valg af konkurrencestrategi ved hjælp af Porters generiske strategier samt redegøre for virksomhedens vækststrategier, ved hjælp af Ansoffs vækstmatrix, dette sker ligeledes med en afsætningsfaglig tilgang.
Dernæst vil jeg ved brug af McDonald's årsrapport og ledelsesberetning belyse og analysere virksomheden økonomiske situation, dette vil ske med en virksomhedsøkonomisk tilgang. Efterfølgende vil jeg ved hjælp af udarbejdelsen af en værdikæde, omverdensanalyse samt en SWOT for McDonald's analysere virksomhedens interne og eksterne situation, dette vil ske med en afsætningsfaglig tilgang.

Som afslutning på opgaven vil jeg vurdere virksomhedens fremtidsudsigter. Udgangspunktet for denne vurdering vil blive taget i analysen af virksomhedens økonomiske situation samt relevante artikler og statistikker. På denne måde vil jeg kunne belyse og vurdere, om der også vil være fremtidig vækst på markedet for fastfood de kommende år, eller om der kunne forekomme tilbagegang eller stagnation.

Opgaven er skrevet i 2014.

Studienets kommentar

Super fin opgave med en god struktur.
Sproget er godt og der bliver brugt kildehenvisninger på de passende steder.

Indhold

1 problemformulering 3
1.1 afgrænsning 3
2. Virksomhedskarakteristik 3
2.1 karakterisering af branchen 4
2.2 five forces 5
3. Redegørelse af mcdonald's konkurrence- og vækststrategier 6
3.1 mcdonald's konkurrencestrategi 6
3.2 mcdonald's vækststrategi 7
4. Analyse 8
4.1 analyser virksomhedens økonomiske situation 8
4.2 analyser virksomhedens interne og eksterne situation 10
4.2.1 virksomhedens interne situation 10
4.2.2 virksomhedens eksterne situation 11
5. Vurdering af virksomhedens fremtidsudsigter 12
6. Konklusion 13
Litteraturliste 14
Bilag 17
Bilag 1 - porters five forces 17
Bilag 2 - værdikæde 19
Bilag 3 – swot-analyse 22
Bilag 4 - omverdensmodel 25
Bilag 5 - ledervejen: 27
Bilag 6 – 10 største fastfood kæder 28

Uddrag

1.1 Afgrænsning
Jeg har valgt, at afgrænse til McDonald's Danmark ApS, som er det danske selskab af McDonald's koncernen. Jeg har ydermere valgt, at definere McDonald's branche som værende en af de danske Fast Food restauranter i Danmark. Derudover har jeg i forbindelse med min karakterisering af branchen udvalgt de mest relevante elementer af porters five forces.

2. Virksomhedskarakteristik
McDonald's startede som en drive-in restaurant i 1948 i Californien drevet af brødrene Richard og Maurice McDonald. I 1954 erhvervede Raymond Kroc sig franchiserettighederne af McDonald-brødrene og åbnede senere den første McDonald's restaurant i Illinois. Senere har virksomheden vokset sig større og større, og har i dag 34.480 restauranter fordelt over 118 lande med ca. 1,8 mio. ansatte.
McDonald's Danmark ApS er et anpartsselskab som blev etableret i 1989, der fungerer som hovedkontor for de danske restauranter, og er et datterselskab af McDonald's Corporation, USA. I Danmark var der ved udgangen af 2012 86 McDonald's restauranter, hvoraf 16 blev drevet af det danske selskab, de resterende 70 restauranter er drevet af 22 selvstændige franchisetagere, og det samlede antal ansatte i de 86 restauranter er ca. 5000.
Selskabets hovedaktivitet er gennem køb eller leje, at erhverve fast ejendom... Køb adgang for at læse mere

SRO om McDonald's i VØ og AØ

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.