SRO om Manchester United i VØ og Engelsk

 • HHX 2. år
 • Engelsk A (SRO, Virksomhedsøkonomi A)
 • 7
 • 17
 • 2796
 • PDF

SRO om Manchester United i VØ og Engelsk

Dette er en Studieretningsopgave (SRO) vedrørende fodbold i den engelske kultur og Manchester Uniteds økonomiske udfordringer igennem den udvalgte periode. Opgaven starter ud med en gennemgang af fodboldens historie og hvordan fodbold over tid har påvirket den engelske kultur. Hernæst tages der et nærmere kig på udviklingen i Manchester Uniteds indtægter og omkostninger i den valgte periode for at kunne vurdere, hvor der økonomiske udfordringer stammer fra.

Projektet afsluttes med en diskussion af hvilke strategiske tiltag klubben kan gennemføre for at fasteholde deres ledende position blandt de engelske fodboldklubber.

Opgaveformulering
Beskriv den rolle, fodbold spiller i den engelske kultur, og redegør for årsagerne til, at fodbold er blevet en populær sportsgren i Storbritannien.

Udarbejd en analyse af Manchester Uniteds indtægter og omkostninger for perioden 2009 til 2013 og vurder, hvilke indtjeningsmæssige udfordringer Manchester United står over for.

Diskuter, hvilke strategiske tiltag Manchester United kan gennemføre for at fastholde sin posi-tion som en af Storbritanniens mest populære fodboldklubber.

Lærers kommentar

Generel fin opgave, men små mangler...

Indhold

Abstract
Kapitel 1 - Indledning
Opgaveformulering (Arbejdstitel: Fodbold og Manchester United)
Afgrænsning
Metode
Kapitel 2 - Fodbold i England
2.1 Historie
2.2 Fodboldkulturens rolle i England
2.3 Årsager til fodbold er blevet en populær sportsgren i Storbritannien
Kapitel 3 - Manchester United Ltd.
3.1 Analyse af indtægter og omkostninger fra perioden 2009 til 2013
3.2 Vurdering af Uniteds indtjeningsmæssige udfordringer
Kapitel 4 - Strategiske tiltag for at Manchester United kan fastholde sin position som en af Storbritanniens mest populære fodboldklubber
4.1 Vækststrategier
Kapitel 5 - Konklusion
Kapitel 6 - Kildeliste
Kapitel 7 - Bilag
7.1 Årsrapport
7.2 Uddrag af balance

Uddrag

Den første beskrivelse af en fodboldkamp i England blev skrevet i år 1170, af William FitzStephen. William var ansat som kontorassistent for Thomas Becket. Thomas Becket var kansler for Storbritanniens konge, Henry II, fra år 1154. Efter Henrys død skrev FitzStephen en biografi om Henry. Under hans besøg i London erfarede han at, alle børnene efter middagsmaden gik ud på markerne og spillede det meget populære boldspil. Alle landsbyer havde deres eget fod-bold hold.

Nogle få århundrede senere dvs. omkring år 1300/1400 skrev en munk, at ”fodbold” var et spil hvor unge mænd, driver en stor bold frem, ikke ved at kaste den i luften, men ved at spar-ke og rulle den langs jorden, med deres fødder og ikke deres hænder. Dog syntes krønikeskriveren, at spillet var uværdigt og værdiløst, da det ofte var resulteret i tab, skader eller andre uheld og hvor man ofte blev uvenner eller gale på hinanden.

...

Manchester Uniteds regnskabsår går fra juni til juni.

Omsætningen er steget fra 278,5 mio. pund i 2009 til 363,2 mio. pund i 2013. Det er en stig-ning på 30 procent over den femårige periode. Tallene passer fint med Uniteds præstationer på banen. United blev således mestre i 08/09 og 10/11 og 12/13. Over den femårige perioden har omsætningen være meget stabil uden store udsving. Omsætningen er steget gennem hele perioden bortset fra år 2011 til år 2012, hvor den faldt med 4 procentpoint.

...

Manchester Uniteds indtjening afhænger af klubbens, spillernes præstationer på banen og Manchester Uniteds resultater. Hvis Manchester får en meget skidt sæson, hvilket de gjorde sidste år hvor de blev nummer 7 påvirker det årets resultat meget. Det vil sige at Manchester United er en meget usikker virksomhed – det ene år kan den have kæmpe underskud, mens den næste år har enormt overskud. Det ses på indekstallene for årets resultat. Fra år 2009 til 2010 faldt årets resultat med 803 procentpoint, og fra år 2012 til 2013 steg årets resultat med 2.341 procentpoint. Sponsorer og andre indtjeningsmæssige aftaler afhænger også af Manchester Uniteds præstationer... Køb adgang for at læse mere

SRO om Manchester United i VØ og Engelsk

[1]
Bedømmelser
 • 20-11-2017
  Givet af 2.g'er på STX
  Det trækker ned, at der bliver analyseret i vurderingen med modeller osv, derfor undgå dette.

Materialer relateret til SRO om Manchester United i VØ og Engelsk.