SRO: Pragmatisme og idealisme i renæssancen og i dag | Samfundsfag A og Filosofi B

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Filosofi B)
  • 12
  • 12
  • 3797
  • PDF

SRO: Pragmatisme og idealisme i renæssancen og i dag | Samfundsfag A og Filosofi B

Studieretningsopgave (SRO) skrevet i fagene filosofi B og samfundsfag A. Opgaven handler om Machiavelli og Erasmus af Rotterdams syn på realisme og idealisme i politik. Opgaven sammenligner de to teoretikere og prøver at se deres syn på politik i en mere nutidig sammenhæng.

Studienets kommentar

En rigtig fin opgave med en relevant problemstilling. Det fungerer udmærket, at man til sidst i opgaven prøver at undersøge, hvor idealisme og realisme går igen i forskellige teorier om politik. Man kunne med fordel have udvalgt én teori eller en bestemt case og have undersøgt den grundigere.

Du kan også læse om Machiavellis "Fyrsten" i vores kompendium om renæssancen.

Indhold

1.0 Indledning
2.0 Redegørelse
- 2.1 Machiavelli
- 2.2 Kort om Erasmus af Rotterdam
3.0 Sammenligning af Machiavelli og Erasmus
- 3.1 Menneskesyn
- 3.2 Forholdet mellem politik og moral
- 3.3 Idealisme
- 3.4 Pragmatisme
4.0 Perspektivering til nutidig politik
- 4.1 Molins model
- 4.2 Regeringen som eksempel på nutidig pragmatisme
- 4.3 Enhedslisten som eksempel på nutidig idealisme
- 4.4 Filosoffernes aktualitet
5.0 Konklusion
6.0 Litteraturliste
7.0 Bilag

Uddrag

I nutidig politik er det ikke svært at finde eksempler på pragmatiske beslutninger, de kan være i form af uventede forlig med oppositionen, reformer gennemført af et parti med en modstridende ideologi, fortiede sandheder eller belejligt lækkede oplysninger. Folk der ingen midler skyr for at nå deres mål, om det i sidste ende er i folkets bedste interesse eller ej, sådanne pragmatikere er at finde på begge sider af det politiske spektrum. En gang i mellem ser man også rendyrket idealisme, politikere der trodser strømmen og træffer beslutninger på baggrund af hvad de tror på, også selvom det kan have negative konsekvenser for dem og deres parti og være mindre lukrativt end beslutningens pragmatiske modstykke. Pragmatisme og idealisme er to helt essentielle modpoler i politik og politisk filosofi, og det er ikke nye begreber.

Jeg vil ud fra følgende disposition afdække hvilken rolle forholdet mellem moral og politik spiller inden for politik og magt.
Jeg vil gøre rede for Machiavellis anbefalinger til fyrsten, og kort sætte værket Fyrsten i en historisk kontekst. Jeg vil kort præsentere Erasmus af Rotterdam som Machiavellis modstykke.
Ud fra tekster af Machiavelli og Erasmus af Rotterdam vil jeg bestemme deres menneskesyn og holdninger til forholdet mellem politik og moral. Jeg vil sammenholde de to med henblik på at belyse forskellen på begreberne pragmatisme og idealisme.
Jeg vil perspektivere Machiavelli og Erasmus til nutidige politiske sammenhænge, og diskutere hvorvidt de stadig er relevante... Køb adgang for at læse mere

SRO: Pragmatisme og idealisme i renæssancen og i dag | Samfundsfag A og Filosofi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO: Pragmatisme og idealisme i renæssancen og i dag | Samfundsfag A og Filosofi B.