SRO: Måling af radioaktivitet fra Radon | Matematik A og Fysik B

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Fysik B)
  • 12
  • 19
  • 5302
  • PDF

SRO: Måling af radioaktivitet fra Radon | Matematik A og Fysik B

SRO i Matematik A og Fysik B om måling af radioaktivitet fra radon.

Opgavens problemformulering lyder:

Hvordan identificeres den skadelighed som Radon og dets døtre udgør i indeklimaet på Gribskov Gymnasium igennem målinger, og hvordan kan halveringstider for radondøtrene bestemmes igennem matematiske undersøgelser?

Herunder ser Studieretningsopgaven nærmere på:

- Hvad radioaktivt henfald er
- Hvilken skadelighed radon og dets døtre udgør, hvordan tilstedeværelsen af radon og dets døtre på Gribskov Gymnasium påvises
- Hvordan den bedste regressionsmetode til identifikation af halveringstider for radondøtres henfald udledes.

Lærers kommentar

Begge lærer syntes, at opgaven var rigtig flot stillet op med gode sammenhængende afsnit. Der var ikke tvivl om karakteren.

Elevens kommentar

Nogle af mine fodnoter står i forlængelse af formler. Disse skal gerne flyttes, så der ikke opstår misforståelse om, at en formel er opløftet i en potens.

Indhold

Indledning Side 1
Problemformulering Side 1
Metode Side 1-2
Mindste Kvadraters Metode Side 2-4
Eksponentialfunktion Side 4
Delkonklusion Side 4
Radioaktivt henfald Side 5-7
Henfaldsloven Side 5
Aktivitet Side 6
Delkonklusion Side 7
Radon og dets døtre Side 7-8
Skadelighed Side 7
Delkonklusion Side 8
Forsøg 1: Radonkoncentrationen i Gribskov Gymnasiums kælderrum Side 8-10
Metode og resultater Side 9
Delkonklusion Side 10
Forsøg 2: Halveringstider for radondøtre på Gribskov Gymnasium Side 11-14
Metode og resultater Side 11
Delkonklusion Side 14
Konklusion Side 14
Bibliografi Side 15
Perspektivering Side 16

Uddrag

I opgaven vil jeg indledningsvis matematisk redegøre for teorien bag mindste kvadraters metode, da denne teori vil være nyttig til efterbehandlingen af et af mine forsøg. Min primære kilde til dette er Preben Henriksens bog om mindste kvadraters metode.
Jeg vil foruden i opgaven redegøre for radioaktivt henfald, herunder henfaldsloven og begrebet aktivitet og den matematik, der ligger bag: eksponentialfunktionen og dens egenskaber. Min primære kilde til dette er FysikABbogen2 af Finn Elvekjær og Torben Benoni, side 125-137. Jeg supplerer med kilden Kernefysik af Erik Vestergaard, side 8-9 og 12-14. Jeg vil primært ud fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside redegøre for radon og dets døtre, og for hvordan radondøtrene udgør en strålingsfare i indeklimaet på Gribskov Gymnasium. Til belysning af dette, vil jeg rapportere to forsøg udført i et af Gribskov Gymnasiums kælderrum, og jeg vil analysere data med henblik på at påvise tilstedeværelse af radon og dets døtre samt med henblik på at bestemme halveringstider for nogle af radondøtrene.
I forbindelse med analysen af det målte datasæt vil jeg indbringe relevansen af Mindste Kvadraters Metode til at bestemme den bedst mulige funktionssammenhæng... Køb adgang for at læse mere

SRO: Måling af radioaktivitet fra Radon | Matematik A og Fysik B

[1]
Bedømmelser
  • 04-04-2016
    God og velstruktureret opgave. Præcise formuleringerne. Viser stor forståelse for matematikken. Download denne opgave - den hjalp mig meget på vej