SRO om lys og farver | Fysik B og Kemi B

  • STX 2.g
  • SRO (Fysik B, Kemi B)
  • 10
  • 20
  • 4286
  • PDF

SRO om lys og farver | Fysik B og Kemi B

Studieretningsopgaven handler om lysets og farvens betydningen. Den forklarer, hvorfor nogle kemiske forbindelser har farve. Desuden inkluderer opgaven to eksperimenter. SRO'en er skrevet i fysik og kemi på B-niveau.

Lærers kommentar

Alt i alt en rigtig god opgave, med en fin rød tråd.
I fysik delen var det forsøg jeg havde lagt i bilag, bedre end det jeg havde i selve opgaven, hvilket selvfølgelig var et minus.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Lys – Bølger eller partikler? 5
Lys som bølger 5
Refleksion og transmission 5
Lys som partikler 6
Fotoelektrisk effekt og Plancks konstant 6
Hvad er farver? 7
Absorption og emission. 8
Atomorbitaler, molekyleorbitaler og Hybridisering 10
Atomorbitaler 10
Molekylorbitaler 10
Hybridisering og dekokaliserede elektroner 10
Organiske farvestoffer 11
Konjugerede dobbeltbindinger 11
Chromofore og auxochrome grupper 12
Indikator – Bromthymolblå 12
Plancks konstant med dioder 13
Omslagspunkt for en indikator 14
Diskussion 16
Perspektivering 17
Konklusion 17
Litteraturliste 19
Bilag 20
Bilag 1 - Plancks konstant med fotoelektrisk konstant 20
Bilag 2 – Omslagspunkt for indikator 21
Bilag 3 – Omslagspunkt for en indikator 22

Uddrag

Indledning
I løbet af en dag oplever man et utalligt antal af farver og man kunne ikke rigtig forestille sig at gå rundt i en verden uden farver. Men hvorfor er der farver?
Det spørgsmål kan give en underen om, hvad farver er og hvor disse farver egentlig kommer fra.
Farver kan forklares ud fra både fysik og kemi. I denne opgave vil jeg komme ind på lys og farver og se hvornår organiske stoffer er farvede. Jeg vil lave forsøg, hvor jeg bestemmer en værdi for Plancks konstant samt et forsøg for omslangpunktet for en indikator, hvor jeg ud fra dataerne vil opstille et bjerrumdiagram og bestemme en pKs-værdi.
For at kunne forstå hvad lys og farve egentlig er, er der nogle væsentlige begreber, man er nødt til at forstå og have styr på, dem vil jeg også gøre rede for.  
Lys – Bølger eller partikler?
Spørgsmålet, om lys er bølger eller partikler, har generet mange forskere i årevis, og man har været nødt til at acceptere begge teorier, da lys både har bølge- og partikel egenskaber. Dog har man kun kunnet påvise at lys enten opfører som en partikel eller som en bølge og aldrig begge dele på præcis samme tid.
Debatten går helt tilbage til Newton, som mente, at lys bestod af partikler. Dette forklarede Albert Einstein ud fra den fotoelektriske effekt, som jeg kommer ind på senere.
Teorien om at lys har bølgeegenskaber stammer helt tilbage til 1600-tallet, hvor hollænderen Chri-stiaan Huygens var den første til at komme op med den ide
Lys som bølger
Fænomener hvori lys opfører sig som bølger kan b.la. være transmission og refleksion.
Refleksion og transmission
Transmission kan nemmest forklares ved at se gennem vand. Her opfører lys sig som bølger; hvis vi antager at der ikke sker en vekselvirkning mellem lys og stof og at vi befinder os i det synlige spek-trum. Refleksion kan derimod nemmest forklares ved at se ind i et spejl.

Refleksion:
Hvis vi lyser ind på en spejlende overflade, vil der blive dannet en indfaldsvinkel, i. Da et spejl er en spejlende overflade vil størstedelen af lyset blive reflekteret tilbage med en udfaldsvinkel, u. Dette ses på billedet til højre for.
Refleksionsloven siger at i=u

Transmission:
Hvis lyset bevæger sig fra et område til et andet område med en anden hastighed, fx fra luft til vand, så... Køb adgang for at læse mere

SRO om lys og farver | Fysik B og Kemi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.