SRO om livets opståen

  • STX 2.g
  • SRO (Bioteknologi A, Fysik B)
  • 12
  • 20
  • 5021
  • PDF

SRO om livets opståen

Denne SRO omhandler livets opståen belyst ud fra fagene Bioteknologi A og Fysik B. Herunder besvares følgende spørgsmål:

1. Beskriv de forhold, som man mener, der var på jorden, da livet opstod.
2. Redegør for de organiske molekyler, som er essentielle for jordens levende organismer og for de tidlige livsformers stofskifte processer, og diskuter oprindelsen af disse molekyler.
3. Redegør for hvordan man definerer, at noget er levende.
4. Forklar nogle af de forsøg, der er lavet for at undersøge dannelsen af primitivt liv på jorden og i rummet.
5. Gennem et selvvalgt forsøg, skal du undersøge aspekter af ”tidligt liv”. Du skal redegøre grundigt for dit forsøg, forklare anvendte metoder og teorier, diskutere fejlkilder og konkludere fornuftigt.

Lærers kommentar

En flot fyldig og velformuleret opgave. Den er interessant at læse og passende dybdefaglig. Du har en lidt for skæv vægtning mellem fagene hvor fysik fylder for lidt. Dette skyldes naturligvis at vi i problemformuleringen ikke har været tydelige nok i at få fysikdelen eksplicit nævnt, og derfor lader vi heller ikke dette gå ud over karakteren. Til næste år må du gøre dig umage med at få begge fag bedre repræsenteret.

Indhold

English abstract
Indledning
Problemstillinger
Problemstilling 1
Problemstilling 2
- Fotosyntese
- Respiration
- RNA
- Molekylernes oprindelse
Problemstilling 3
Problemstilling 4
Problemstilling 5
- Teori
- Metode
- Resultatbehandling
- Fejlkilder
- Konklusion af forsøget
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

De ældste genkendelige spor af liv er fundet i 3,8 milliarder år gamle bjergarter. Livet på Jorden må dog antages at være opstået tidligere endnu – dog uden at der er endnu er funder konkrete beviser for det. Jordens har således ligget livløs og gold hen i en milli- ard år, før livet begyndte at udvikle sig.

I denne opgave vil jeg belyse nogle af de spørgsmål, der bliver stillet i forbindelse med livets opståen. Jeg vil beskrive de forhold, som man mener der var på jorden, da livet opstod, og redegøre for de organiske molekyler, som er essentielle for jordens levende organismer. Jeg vil også komme ind på de tidlige livsformers stofskifteprocesser, og redegøre for hvordan man definerer at noget er levende. Til sidst vil jeg forklare nogle af de forsøg, der er lavet i forbindelse med undersøgelse af dannelse af tidligt liv, og gennem et selvvalgt forsøg, undersøge nogle aspekter af tidligt liv... Køb adgang for at læse mere

SRO om livets opståen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.