SRO - Kulturel og økonomisk globalisering i Kina

SRO - Kulturel og økonomisk globalisering i Kina

Dette er en studieretningsopgave (SRO) i IØ A og Kulturforståelse C, som handler om kulturel og økonomisk globalisering og dets påvirkning på Kina, samt hvordan Kina til gengæld har påvirket omverdenen.

Problemformulering:
Redegør for begreberne økonomisk og kulturel globalisering.
Analyser hvordan den økonomiske og kulturelle globalisering påvirker
(både samfundsøkonomisk og kulturelt) et selvalgt land.
Vurder de muligheder og trusler som den økonomiske og den kulturelle
globalisering giver for dit udvalgte land.

Indhold

1 Indledning 1
2 Redegørelse af begrebet økonomisk globalisering 1
2.1 Økonomisk integration 1
2.2 Økonomisk globalisering 1
3 Redegørelse for begrebet kulturel globalisering 2
4 Analyse af den økonomiske globaliserings påvirkning på Kina 3
5 Analyse af den kulturelle globaliserings påvirkning på Kina 5
5.1 Geert Hofstedes kulturdimensioner 6
6 Muligheder og trusler af økonomisk globalisering for Kina 7
7 Muligheder og trusler af kulturel globalisering for Kina 8
8 Konklusion 9
9 Metodiske fremgangsmåde 9
10 Kildefortegnelse 11
10.1 Bøger 11
10.2 Hjemmesider 11
10.3 Artikler 11
10.4 Undervisningsmateriale 11
11 Bilag 1 12
11.1 Figur 1: 12
11.2 Figur 2: 12
12 Bilag 2 13
12.1 Figur 1 13
12.2 Figur 2: 14

Uddrag

1 Indledning
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Folkerepublikken Kina som mit selvvalgte land. Det har jeg gjort, da Kina både kultur og økonomisk har gennemgået en enorm udvikling de seneste år – noget tyder dog på, at den økonomiske vækst er stagnerende. Jeg synes, at det kunne være interessant at gå i dybden med, hvordan den økonomiske og kulturelle globali-sering har påvirket Kina, og hvordan Kina har påvirket omverdenen.
Kina er et stort land i Østasien med en befolkning på hele 1,4 milliarder mennesker, hvilket gør det til verdens mest folkerige nation. Kinas BNP pr. indbygger lagde på 6.070 PPP-dollar 2012, hvilket ikke er meget i forhold til deres store konkurrent USA, som i 2012 havde et BNP på 51.163 pr. indbygger (www.globalis.dk). Mange virksomheder har i de senere år flyttet deres produktion til Kina, da man i Kina kan få billigere samt effektiv pro-duktion. Kinas kultur adskiller sig på mange måder fra de europæiske lande og USA, blandt andet pga. deres styreform, som er præget af kommunisme (www.faktalink.dk).

2 Redegørelse af begrebet økonomisk globalisering
2.1 Økonomisk integration
Under begrebet økonomisk globalisering er det en forudsætning, at beskæftige sig med begrebet økonomisk integration. I dag er der næsten ingen lande, som er selvforsynet og derfor har de fleste lande samhandel med andre lande. Danmark er f.eks. meget integreret med de øvrige EU-lande, idet disse handler meget på kryds og tværs. Desuden så har den danske kultur meget tilfælles med mange af de andre EU-lande og er landende er derved økonomisk integreret med hinanden. (Kureer, 2012, kap. 25)... Køb adgang for at læse mere

SRO - Kulturel og økonomisk globalisering i Kina

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO - Kulturel og økonomisk globalisering i Kina.