SRO om KiMs A/S om innovation og vækst

SRO om KiMs A/S om innovation og vækst

SRO om KiMs i Innovation B og VØ A.

I SRO'en analyseres og vurderes virksomheden KiMs A/S. Her beskrives virksomheden, fortælles kort om deres historie, og fremlægges nogle af deres nøgletal.

Derefter beskrives KiMs innovationstyper, deres innovation og hvilken innovationstype der bliver brugt analysere, og hvad der skal til for at stå i forreste række som Danmarks største og mest sælgende chips producent.

Til dette anvendes innovations 4 P'er. Derefter behandles KiMs vækst og vækststrategier, til dette tages Ansoffs vækstmatrice i brug. I denne del af opgaven kommer eleven ind på, hvilken former for vækststrategier KiMs bruger, og nævner eksempler på nye idéer til at komme ud til et større marked.

Indhold

Abstract 2
1. Indledning 4
1.1 Metode 4
2. Beskrivelse af KiMs A/S 5
3. Innovation 6
3.1 Innovations 4 P'er 6
3.2 produkt udvikling 6
3.3 Proces 6
3.4 Positionering 7
3.5 Radikal eller Inkrementel innovation 7
3.6 delkonklusion 7
4. Ansoffs vækstmatrice 7
4.1 Markedsudvikling 8
4.2 Produktlinjeudvidelse 8
4.3 Markedspenetrering 9
4.4 Delkonklusion 9
5. Konklusion 9
6. litteraturliste 9
Hjemmesider 9
Bøger 10

Uddrag

Indledning

Jeg vil i min SRO omhandlende KiMs A/S analysere og vurderer virksomheden. Jeg vil starte ud med, at beskrive virksomheden, fortælle kort om deres historie, og fremlægge nogle af deres nøgletal. Derefter vil jeg beskrive KiMs innovationstyper, jeg vil analysere deres innovation og hvilken innovationstype der bliver brugt, og hvad der skal til for at stå i forreste række som Danmarks største og mest sælgende chips producent.

Til dette vil jeg bruge innovations 4 P'er. Derefter vil jeg behandle KiMs vækst og vækst strategier, til dette vil jeg tage Ansoffs vækstmatrice i brug. Jeg vil i denne del af opgaven komme ind på, hvilken former for vækststrategier KiMs bruger, og nævne eksempler på nye idéer til at komme ud til et større marked. Jeg vil derefter opgaven med min samlede konklusion... Køb adgang for at læse mere

SRO om KiMs A/S om innovation og vækst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.