SRO om kærlighedsdigte | Engelsk A og Spansk A

  • STX 2.g
  • SRO (Spansk A, Engelsk A)
  • 12
  • 9
  • 2067
  • PDF

SRO om kærlighedsdigte | Engelsk A og Spansk A

Her kan du se et SRO om kærlighedsdigte som indeholder en redegørelse for Pablo Nerudas og William Shakespeares liv samt analyse og fortolkning af "Te recuerdo como eras" og "Sonnet 18".

Til sidst en sammenligning mellem de to tekster.

Lærers kommentar

Abstract: En fin sproglig formulering og et godt abstract-format.

Indledning: En sprællende og frisk præsentation af emneområdet, som du på en fin måde knytter til de to digte. Den sidste linje behøver du faktisk ikke, fordi den blot udgør en mekanisk opremsning af noget, der stå i opgaveformuleringen.

Pablo Neruda (redegørelse): En fin redegørelse for Nerudas forfatterskab, men i stedet for at nævne, hvilket nummer dit digt er, kunne du med fordel snakke om hans kærlighedsdigtning generelt, hvilket han især var kendt for. Desuden er du lidt for glad for linjeskift, hvilket slækker lidt på strukturen i afsnittet.

Pablo Neruda (analyse): Fremragende analyse og fortolkning af digtet. Der er en dimission i digtet, der omhandler Nerudas kærlighed til sit fædreland, som du ikke berører, men det forudsætter, at man har indsigt i, hvad der foregik i hans liv på det tidspunkt (han var i bosiddende i Spanien). Det gør i midlertidigt ikke noget, fordi du kommer så godt ned i digtet. Det er desuden positivt, at du adskiller analysen og fortolkningen.

William Shakespeare (redegørelse): Fin redegørelse for forfatteren med fokus på det, der er relevant, nemlig hans sonetter.

William Shakespeare (analyse): Generelt en flot analyse og fortolkning af digtet. Men, i den første del, hvor du behandler digtets ydre struktur, skal du passe på med at lyde for mekanisk opremsende. Overvej fx, hvorfor ”digtet slutter […] af med en kuplet ligesom de andre sonetter”. Hvilken effekt har kupletten på læseren?

Sammenligning/vurdering: Fin sammenligning, hvor du virkelig får belyst kærlighedsopfattelsen i de to digte. Dog skal du være endnu mere præcis, når du fx forklarer ligheden i digtenes ”rimmønstre”, som du kalder ”struktur”.

Konklusion: Fin konklusion. Det er positivt, at du forklarer, hvad du allerede har italesat, på en forfriskende ny måde.

Generelt: Pas på med gentagelser (se anden linje i afsnit 2.1). Desuden skal du få dit sprog til at flyde mere (kohæsion), for det virker en gang i mellem punktforms-agtigt.

KARAKTER: 12 (et meget skrøbeligt et af slagsen)

Studienets kommentar

Fin inspiration til digtanalyse.

Indhold

1.0 Indledning
2.0 Pablo Neruda “Te recuerdo como eras”
- 2.1 Baggrund
- 2.2 Litterær analyse
- 2.3 Fortolkning
3.0 William Shakespeare ”Sonnet 18”
- 3.1 Baggrund
- 3.2 Litterær analyse
- 3.3 Fortolkning
4.0 Sammenligning - Neruda og Shakespeare
5.0 Konklusion
6.0 Litteraturliste

Uddrag

1.0 Indledning
Kærlighed er noget, der skal gives. Kærlighed findes ikke, hvis det ikke, det foræres til nogen eller noget. Kærlighed kræver nemlig ikke meget, det kræver blot en modtager.
Der findes overordnet to slags kærlighed; lykkelig og ulykkelig. Der hersker ingen tvivl om, hvilken kærlighed der foretrækkes, men den ene kan ikke eksistere, hvis ikke den anden gør. For hvordan ville man kunne vide, at det var lykkelig kærlighed, hvis ikke man havde det modsatte at sætte det op imod?
Både lykkelig og ulykkelig kærlighed kan fremkalde en masse følelser og tanker. Disse to forskellige ting kan ses i ”Te recuerdo como eras” af Pablo Neruda og ”Sonnet 18” af William Shakespeare.
Opgaven vil indeholde en litterær analyse og fortolkning af de to digte og samtidig belyse ligheder og forskelle mellem dem.

2.0 Pablo Neruda ”Te recuerdo como eras”
2.1 Baggrund
Pablo Neruda var en chilensk poet, som levede fra 1904-1973. Hans digte repræsenterede den latinamerikanske modernisme, og hans digte var meget præget af en melankolsk tone og individualisme .
Nerudas digte handler ofte om naturen og mennesket . Han ser nemlig natur i mennesket og mennesket i naturen på samme tid. Han beskriver også poeten som ”en håndværker i livets helhed”, hvor han mener, at poesien er livets helhed.
Udover det mener han også at politik ikke kan undlades i poesien, men at det heller ikke .....
______________

3.0 William Shakespeare ”Sonnet 18”
3.1 Baggrund
William Shakespeare var og er stadig den dag i dag en af de mest berømte, når det kommer til digte og skuespil. Han levede fra 1564-1616 . Udover hans skuespil er Shakespeares sonetter noget af det, han er mest kendt for.
Sonetterne er typisk bygget op på samme måde. De består af strofer med 3-4 vers, som kaldes et quatrain, og så til sidst i sonetten en kuplet. Alt sammen komponeret som femfodet jambe (”Iambic pentameter”), hvilket vil sige at rytmen er 5xdadum .
Shakespeares sonetter 1-126 er tilegnet ”Fair Lord”, som er en ukendt men efter sigende ung mand. Det vides dog ikke, hvem denne unge mand var, hvis han ikke blot var en ...... Køb adgang for at læse mere

SRO om kærlighedsdigte | Engelsk A og Spansk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.