SRO: Analyse af "A Better Life (Una Vida Mejor)"

  • STX 2.g
  • SRO (Spansk A, Engelsk A)
  • 7
  • 12
  • 3134
  • PDF

SRO: Analyse af "A Better Life (Una Vida Mejor)"

Denne studieretningsopgave, SRO, i Engelsk A og Spansk A handler om mexicaneres indvandring til USA og en analyse af filmen "A Better Life"/"Una Vida Mejor".

Problemformulering
Giv først en kort redegørelse for årsagerne til, at mexicanere udvandrer til USA. Analyser dernæst filmen ”A Better Life”/”Una Mejor Vida”, idet hovedvægten lægges på hovedpersonerne Carlos og Luis og forholdet mellem dem, samt på deres ønsker og muligheder i det amerikanske samfund. Diskuter i hvor høj grad filmen giver et realistisk billede af situationen.

Studienets kommentar

En fin SRO, som kan være inspirerende for andre, som overvejer samme emne.

Indhold

Indledning
Redegørelse
- Push- og pull-faktorer
- Årsagerne til migrationen i USA
Analyse
- Forholdet mellem Carlos og Luis og deres ønsker og muligheder i fremtiden
Diskussion og konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Igennem de seneste 20 år har teknologien udviklet sig markant. Telefoner, internet og ikke mindst de sociale medier har set dagens lys. Vi er blevet introduceret til en digital verden, som især den unge del af befolkningen har taget godt imod. Ikke mindre end 3,4 millioner danskere har en Facebook-profil i dag, og blandt de 13-24 årige er tallet næsten 100% . Danske medier har lavet en statistik, der viser, at de unge i gennemsnit bruger 8 timer om dagen på internettet . I det offentlige rum diskuterer flere, hvilken betydning dette har for de unges liv og udvikling. Flere peger på, at de unge bruger de sociale medier til selviscenesættelse . Og blandt andet derfor diskuteres det, om de sociale medier er et problem for den unge generation. Dette har jeg sat mig for at undersøge og analysere nærmere.

Årsagerne til migrationen i USA
”The American Dream” er et verdensomspændende udtryk. Mange mennesker forbinder denne Amerikanske Drøm med det perfekte liv. De leder efter muligheder for et bedre liv. I Arnold Schwarzeneggers tale d. 2. September 2004 var omdrejningspunktet ”The American Dream”. I talen siger han blandt andet ”[…] a once scrawny boy from Austria could grow up to become governor of California and stand in Madison Square Garden to speak on behalf of the president of the United States. That is an immigrant's dream. It is the American dream.”
Her appellerer han direkte til de immigranter der befinder sig i landet. Han giver dem håb på, ... Køb adgang for at læse mere

SRO: Analyse af "A Better Life (Una Vida Mejor)"

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.