SRO i Tysk og Fransk: Immigration, Integration og Identitet

SRO i Tysk og Fransk: Immigration, Integration og Identitet

SRO (Studieretningsopgave) om immigration, integration og identitet skrevet i Tysk og Fransk.

Besvarer denne problemformulering:

"Giv et kort overblik over baggrunden for de tyrkiske gæstearbejderes ankomst til Tyskland i 1960'erne, samt for de nordafrikanske indvandreres ankomst til Frankrig i samme periode.

Der ønskes en analyse og fortolkning af filmen/teksten: ”Gegen die Wand” og teksten ”Le marteau pique-coeur”. I besvarelsen skal indgå en karakteristik af filmens og tekstens hovedpersoner med fokus på hovedpersonernes konflikter i forhold til familie og samfund.

Diskutér og vurdér i hvilket omfang ovennævnte materiale kan anvendes repræsentativt til at belyse integrationen i henholdsvis Tyskland og Frankrig."

Studienets kommentar

Opgavens gode sider:
- god analyse af filmen og teksten - gode iagttagelser
- god redegørelse med en objektivt vinkel

Opgavens mangler:

- ingen abstract
- mangler problemformulering i opgaven
- den diskuterende del kunne godt hænge mere sammen med den analyserende del, dvs. bring de ting du har fund et ud af gennem analyserne ned i den diskuterende del mere end du gør.

Indhold

Indledning 3
Tyrkiet & Tyskland 4
Nordafrika & Frankrig 5
Le Marteau Pique-coeur 6
Gegen die Wand 8
Integrationen i Tyskland og Frankrig 10
Konklusion 11
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning
Immigration, integration og identitet er tre begreber, som er vigtige for Tysklands og Frankrigs historie. Efter 2. verdenskrig havde Tyskland brug for arbejdskraft, og selv da alle tyskere var i arbejde manglede der stadig arbejdskraft. Dette medførte, at Tyskland lavede overenkomster med EU lande, og i 1961 kom tyrkiske borger til Tyskland, de så kaldte ”Gastarbeiter”. En stor del af Nordafrika var franske kolonier og i 1954 gjorde Nordafrika oprør mod Frankrig, for at gøre sig uafhængig. Dette lykkeds for Algeriet, som blev uafhængig i 1962, men da det franske styre ikke længere holdte orden i Algeriet emigrerede nordafrikanerne til Frankrig. Flyttede tyrkerne til Tyskland kun for at hjælpe dem? Har forskellene mellem Tysklands og Frankrigs historie en indvirkning på integrationen af indvandrer? Og hvad gør splittelsen mellem to lande ved indvandrernes identitet? Disse spørgsmål vil blive besvaret i denne opgave med hjælp fra kilder, hjemmesider, film mm. Desuden analyseres teksten ”Le marteau pique-coeur” og filmen ”Gegen die Wand”, og der diskuteres i hvilket omfang det ovennævnte materiale kan belyse integrationen i Tyskland og Frankrig... Køb adgang for at læse mere

SRO i Tysk og Fransk: Immigration, Integration og Identitet

[1]
Bedømmelser
  • 04-05-2016
    Givet af 2.g'er på STX
    Ikke helt hvad jeg ledte efter

Materialer relateret til SRO i Tysk og Fransk: Immigration, Integration og Identitet.