SRO: Hydrolyse af stivelse

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Kemi B)
  • 12
  • 26
  • 4193
  • PDF

SRO: Hydrolyse af stivelse

Studieretningsopgave om den kemiske opbygning af stivelse og glukose.

SRO'en i Matematik og Kemi besvarer problemformuleringen:

"Jeg vil forklare, hvordan den enzymatiske hydrolyse af stivelse foregår og beskrive Lambert-Beers lov herunder begrebet Standardkurve.

Jeg har derudover lavet forsøgene ”enzymatisk hydrolyse af stivelse” og ”Kvantitativ bestemmelse af glukose”. Jeg vil i opgaven kort beskrive de to forsøg.

På baggrund af disse forsøg kan jeg beregne min koncentration af glukose ud fra min standardkurve, lave en stofmængdeberegning og beregne mit udbytte af forsøget. For at kunne lave min egen standardkurve, vil jeg forklare og bevise, hvad mindste kvadraters metode går ud på, og benytte denne metode til at finde den bedste linje for en række punkter og finde forskriften for min standardkurve.

Til sidst vil jeg diskutere anvendelsen af stivelse som kilde til produktion af ethanol til bioethanol."

Indhold

Abstract 1
Indledning 2
Den kemiske opbygning af stivelse og glukose 2
Den kemiske opbygning af glukose: 3
Den kemiske opbygning af stivelse: 3
Enzymatisk hydrolyse af stivelse 5
Spektrofotometri og Lambert-Beers lov 6
Mindste kvadraters metode 7
Bevis af mindste kvadraters metode: 8
Eksempel: bedste rette linje. 13
Eksperimenterne ”Enzymatisk hydrolyse af stivelse” og ”Kvantitativ bestemmelse af glukose” 15
Enzymatisk hydrolyse af stivelse: 15
Bestemmelse af vores standardkurve 16
Koncentration beregning af glukose vha. standardkurven 17
Mængdeberegning og udbytte 18
Mængdeberegning af glukose: 18
Udbytte: 19
Diskussion af anvendelsen af stivelse som kilde til produktion af ethanol 20
Konklusion 20
Litteraturhenvisning 21
Bilag 22

Uddrag

Enzymatisk hydrolyse af stivelse:
I det første forsøg, gik det ud på, at vi vha. enzymer skulle lave en hydrolyse af stivelsen, så vi til sidst havde glukosemolekyler tilbage. Til vores forsøg brugte vi enzymerne Termamyl (amylase) og AMG (amyloglucosidase). Vi starter med at blande kartoffelmel, vand, CaCl og vores første enzym Termamyl. Vi justerer pH-værdien så den er omkring de 6.5. Vi justerer med NaOH eller HCl. Vi varmede nu vores opløsning op under omrøring. Vi foretog prøver undervejs, for at følge hydrolysen. Det gjorde vi ved at tage en dråbe af vores opløsning og en dråbe iod-iodkaliumopløsning. Amylose er nemlig som en snoet spiral, så iod-molekylerne fanges inde i spiralen, og opløsningen bliver blåsort. Når amylosekæderne forkortes, så bliver opløsningen gulbrun, når man tilsætter iod-iodkalium. Da temperaturen nåede 95oC, lod vi opløsningen stå 2 min. og derefter satte vi det i et vandbad, og lod det nedkøle til 60oC. Vi justerede igen pH-værdien til 4,5 ved brug af HCl. Derefter tilføjede vi enzymet AMG, og stillede det i det varmeskab ved 60oC. (Se bilag 1. for detaljeret forsøgsbeskrivelse, materialeliste mm.)... Køb adgang for at læse mere

SRO: Hydrolyse af stivelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.