SRO om hash (THC) i Biologi & Matematik

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik B, Biologi A)
  • 10
  • 15
  • 3576
  • PDF

SRO om hash (THC) i Biologi & Matematik

Se et eksempel på en Studieretningsopgave som handler om hash (THC) i Biologi & Matematik.

Denne SRO indeholder:

En kort redegørelse for den kemiske synapse og forklaring af, hvordan den påvirkes af hash (THC). På baggrund af redegørelsen forklares nogle af de opnåede fysiologiske virkninger og bivirkninger.

Derudover gøres der kort rede for, hvordan hash (THC) udskilles, ligesom der gives en matematisk redegørelse for begreberne væksthastighed og halveringstid.

Datasættet i bilag 1 beskriver THC-koncentrationen i blodet på en person, der har indtaget cannabis. Ud fra dette udføres eksponentiel regression og halveringstiden findes. Væksthastigheden efter en halv time og efter 4 timer udregnes og resultaterne kommenteres.

Med udgangspunkt i beregningerne diskuteres matematikkens muligheder og begrænsninger i forhold til at forklare biologiske sammenhænge. Her inddrages hashpåvirket kørsel som et eksempel.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Den kemiske synapse 4
Påvirkning af THC og Fysiologiske virkninger og bivirkninger 5
Udskillelse af THC 6
Væksthastighed og halveringstid 6
THC-koncentrationen 9
Diskussion 11
Konklusion 12
Litteraturliste 14
Bilag 15

Uddrag

Udskillelse af THC
Når du indtager noget, skal det optages, metaboliseres og udskilles igen. Når det kommer til THC, der indtages ved rygning, går det hurtigt fra lungerne og over i blodet. Vi snakker kun minutter før koncentrationen af THC i blodet er steget helt op til mellem 100-500 nanogram pr. ml. blod. Da stoffet er fedtopløseligt og ikke kan blande sig med blodet i dets vandfase, sætter THC sig på nogle vandopløselige proteinstoffer i blodet og kan derfor transporteres rundt i kroppen. Efter ca. 4 timer er koncentrationen faldet brat, og der er kun meget få nanogram THC pr. ml. blod. Alt dette sker grundet en deponering i kroppens organer og fedtvæv. THC skal nu nedbrydes til at være langt mindre aktivt og mere vandopløseligt stof, altså der skal ske en metabolisering... Køb adgang for at læse mere

SRO om hash (THC) i Biologi & Matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.