SRO om Grundfos og danmarks konkurrenceevne | International Økonomi A og Virksomhedsøkonomi B

SRO om Grundfos og danmarks konkurrenceevne | International Økonomi A og Virksomhedsøkonomi B

Her finder du en SRO i International Økonomi og Virksomhedsøkonomi. I opgaven finder du en redegørelse for udviklingen i Danmarks konkurrenceevne de sidste 5 år, en stategisk analyse af Grundfos og Danmarks konkurrencevnes betydning for Grundfos.

Lærers kommentar

Rigtig god opgave. 12 havde været i betragtning hvis anvendte modeller og teorier havde været bedre begrundet.

Indhold

Udviklingen i Danmarks konkurrenceevne de sidste 5 år
Figur 1
Figur 2
Figur 3
Strategisk analyse af Grundfos
Analyse af eksterne forhold
Analyse af interne forhold
Opsamling på den strategiske analyse – SWOT
Strategisk intension og handlekraft
Betydningen af udviklingen i Danmarks konkurrenceevne for Grundfos
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Et lands konkurrenceevne er defineret ved evnen, til at konkurrere med de andre lande på verdensmarkedet. Den danske økonomi er kendetegnet ved være tæt integreret med omverdenen. Omkring hvert 4. job i Danmark er direkte eller indirekte afhængig af eksport.

Fra 2000 til 2008 er Danmarks lønkonkurrenceevne blevet svækket på trods af en fordobling af Danmarks eksport af tjenester og varer opgjort i mængder. Grunden hertil er blot at eksportens andel af det samlede importmarked er faldet.

Et stramt arbejdsmarked afspejles ofte af perioder med en stor indenlandsk efterspørgsel, hvilket normalt vil føre til lønstigninger, som overstiger, hvad der er grundlag for på baggrund af produktivitetsudviklingen. På denne måde svækkes konkurrenceevnen, og eksporten bliver hæmmet... Køb adgang for at læse mere

SRO om Grundfos og danmarks konkurrenceevne | International Økonomi A og Virksomhedsøkonomi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.