SRO om Gærcellers vækst i ølbrygning

  • STX 2.g
  • SRO (Biologi B, Matematik A)
  • 10
  • 23
  • 4532
  • PDF

SRO om Gærcellers vækst i ølbrygning

Her kan du se et eksempel på en SRO om gærcellers vækst i Biologi B og Matematik A.

Opgaven giver en matematisk redegørelse for, hvorledes differentialligninger af 1.orden kan beskrive forskellige modeller for vækst.

Der udvælges to af disse vækstmodeller og gives en grundig matematisk behandling af disse.

Opgaven indeholder et eksperiment: Brygning af øl.

Under ølbrygningen udtages stikprøver til bestemmelse af antallet af gærceller.

I forlængelse af eksperimentet gøres der i opgaven rede for forskellige metoder til bestemmelse af antallet af gærceller, og usikkerheden omkring disse diskuteres.

På baggrund af ovenstående forsøg gøres rede for hvilken vækstmodel, der bedst beskriver gærcellers vækst og det diskuteres, hvilke fysisk/kemiske faktorer i eksperimentet, der har betydning for den vækstkurve, der kan iagttages.

Fordele og ulemper ved brug af matematiske modeller vurderes til sidst.

Lærers kommentar

Abstract
Godt abstract i godt engelsk men for dispositionsagtigt og uden konklusion. Resultatet af vores eksperiment skulle have fremgået af dit abstract.

Indledning
Kort disposition. Kan gøres mere levende og appetitvækkende, f.eks. med ølbrygning eller modeller.

Biologi/biotek
Der mangler en tilstrækkelig fokusering på det, der er mest relevant for opgaven. Fin beskrivelse af b.la. glykolysen, men til gengæld ikke så meget om gæringsprocessen, som har betydning for vækstkurven, fordi gærcellerne danner alkohol. Hvis karakteren skal helt i top, er det vigtigt, at der bruges mest plads på det, der er mest relevant. Det betyder ikke, at man ikke kan brede sig, men man skal begrænse den plads, der bruges på det, der er mindst relevant for den aktuelle opgave.

Matematik
Meget fint og gennemarbejdet afsnit med enkelte terminologiske fejl og et par manglende kommentarer.
Differentiabilitet, fordoblingskonstant og største væksthastighed er med ☺

Kobling mellem fagene
Meget fint afsnit med gode overvejelser.

Konklusion
Fornuftig

Stil
Velskrevet med gode overvejelser

Formalia
Litteraturliste skal være alfabetisk. Der skal dato på links. Næsten SRP-længde. Husk selektion af stoffet.
Opgaveformuleringen opfyldt?
Ja, i høj grad

Karakter
Matematik: mindst 10
Biologi/biotek: 7
Samlet: 10

Indhold

Abstract
Indledning
Mikroorganismers vækst
Gærceller
Differentialligninger og vækst
Eksponentiel vækst
Logistisk vækst
Ølbrygning
Teori
Metode og forsøgsgang
Resultater og diskussion
Sammenhæng mellem matematiske modeller og gærcellers vækst
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Gærceller
Gærceller er eukaryote celler som både kan dele sig ved kønnet og ukønnet formering. Hvis gærcellerne befinder sig i et sukkerfattigt miljø, vil gærcellerne lave en kønnet formering, hvor to celler går sammen og skaber en gærcelle der er genetisk forskellig fra de to oprindelige. På denne måde har gærcellerne mulighed for at tilpasse sig det ændrede miljø. Hvis der er rigeligt sukker vil gærcellerne lave ukønnet formering via knopskydning. En knop vil begynde at vokse ud fra cellen. Når knoppen er stor nok vil de give slip på hinanden og den nye celle vil blive ved med at vokse til den får samme størrelse som modercellen, før den selv begynder at formere sig. Ved ukønnet formering bliver den nye celle en nøjagtig kopi af modercellen.
Ved ukønnet formering vil der ske en fordobling af gærceller for hver generation, og antallet af gærceller vil derfor vokse eksponentielt... Køb adgang for at læse mere

SRO om Gærcellers vækst i ølbrygning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.