SRO om forholdet mellem Indien & Danmark

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik B, Samfundsfag A)
  • 10
  • 19
  • 5703
  • PDF

SRO om forholdet mellem Indien & Danmark

Studieretningsopgave (SRO) om forholdet mellem Indien og Danmark. Opgaven er lavet i fagene samfundsfag A og matematik B.

Opgaveformulering:

Der ønskes en ultra-kort skitsering af økonomiske, politiske og sociale forskelle mellem Danmark og Indien – herunder en kort forklaring af Indiens position som BRIK(S)-land. (max. 1,5 sider).

Dernæst ønskes en kvalitativt og kvantitativ undersøgelse og analyse samt afsluttende diskussion af forskelle og ligheder mellem unge danskeres og unge inderes forhold til lykke, uddannelse og karriere. Undersøgelsen skal baseres på feltundersøgelser foretaget i Indien.

Undersøgelsen skal baseres på:
- Tekstanalyse, Kvalitative interviews, Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og beregnet Chi2-test.

Studienets kommentar

En fin SRO. Matematikdelen er ikke af tilstrækkeligt højt niveau, men derudover er der nogle fine pointer om og sammenligninger mellem Danmark og Indien.

Indhold

SRO forside side 1

Min forside side 2

Abstract side 3

Indholdsfortegnelse side 4

Indledning side 5

Danmark kontra Indien side 5-6

Forskel på danske og indiske unge-lykke side 7-10

Karriere, uddannelse og økonomi side 10-16

Diskussion side 17

Konklusion side 18

Litteraturliste side 18-19

Uddrag

Indledning

I følgende opgave vil jeg skitsere økonomiske forskelle mellem Indien og Danmark – som et eksemple kan nævnes den offentlige sektors store forskelle, fordi landene er i forskelige udviklingsfaser – Danmark er et moderne industrialiseret service samfund, og Indien er stadig en form for udviklingsland, men med en meget kraftig vækst, hvor millioner af indere årligt ændre livsbetingelser og bliver en del af en voksende middelklasse. Socialt vil jeg fokusere på kastesystemet, hvor jeg hurtigt skitserer social mobilitet og problemet i Indien. Indenfor emnet uddannelse sammenligner jeg de to lande ved at kigge på, hvor nemt/svært det er at få en uddannelse i landet, og hvor mange der kommer vellykket igennem uddannelsessystemet og får en mellemgående eller videregående uddannelse. Afslutningsvis diskuterer jeg Indiens position som BRIKS land, og deres store indflydelse på resten af verdens økonomiske udvikling – gennem det vi set fra Danmarks vinkel kalder 'Globalisering'..

Indien kontra Danmark økonomisk, socialt og uddannelse:

Starter man med at skitsere Danmark og Indien økonomisk, vil den store forskel ses i landets måde at styre den økonomiske udvikling og landenes offentlige sektorer. Indiens offentlige sektor er primært rettet mod en sikring af grundlaget for den økonomiske vækst i form af tilvejebringelse af infrastruktur, uddannelsesinstitutioner, udlægning af industriområder mv., hvor den offentlige sektor i Danmark udover denne funktion, understøtter vores velfærdsstat. I Indien har man også en offentlig sektor som understøtter sundhed, men en understøttelse af velstand som vi har det, findes ikke. Det offentlige udbyder visse former for ydelser, men de er ikke i samme omfang gratis, som de i er Danmark. Siden starten af 1900-tallet har vi i Danmark opbygget en meget stor offentlige sektor, som vi kender den i dag, og som tilbyder en bred vifte af gratis-ydelser til stort set alle borgere med. I Danmark bruger vi den universelle velfærdsmodel, på grund af alle vores store offentlige sektor. I Indien bliver den residuale velfærdsmodel, fordi markedet er meget stort i Indien, og fordi der ingen hjælp er at hente i det offentlige. Det tydeligste udtryk for den manglende velfærdsstat er, at i Indien befinder omkring 27,5 % af befolkningen sig under fattigdomsgrænsen (1 dollar om dagen).1... Køb adgang for at læse mere

SRO om forholdet mellem Indien & Danmark

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.