SRO om Fitness World og konkurrencesituationen på det danske fitnessmarked

SRO om Fitness World og konkurrencesituationen på det danske fitnessmarked

Her finder du en SRO om Fitness World i fagene Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A.

I opgaven er der udarbejdet en virksomhedskarakteristik af Fitness World, hvori der indgår en regnskabsanalyse.

Derudover ses også nærmere på konkurrencesituation på det danske Fitnessmarked, og hvor Fitness World A/S ligger i forhold til sine konkurrenter.

Til slut kommer opgaven ind på hvad Fitness World vil gøre fremadrettet for at fortsætte succesen.

Indhold

Indledning 4
Metodevalg 4
Virksomhedskarakterstik 5
Regnskabsanalyse 6
Rentabilitet 6
Indtjeningsevnen 8
Soliditetsgrad og likviditetsgrad 9
Branche analyse - Porters five forces 10
Konkurrencemæssige positioner 10
Kunderne: 12
Leverandørerne: 12
Nye indtrængere: 12
Substituerende produkter: 12
SWOT-Opstilling 13
Interne forhold 13
Eksterne forhold 13
Vækststrategi 14
Markedspenetrering 14
Produktudvikling 14
Markedsudvikling 14
Konklusion 15
Kildeliste 16
Bilag 1 18
Bilag 2 19
Bilag 3 20
Bilag 4 21

Uddrag

Indledning

Jeg har de seneste ugers tid gennemarbejdet en rapport om Fitness World A/S. I rapporten vil jeg komme nærmere ind på hvem Fitness World er, og hvordan deres situation er nu og fremadrettet. Problemformuleringen lød på jeg skulle udarbejde Fitness Worlds virksomhedskarakterstik, hvor i der skulle indgå en regnskabsanalyse. Så skulle jeg også kigge nærmere på konkurrencesituation på det danske Fitness marked, og hvor Fitness World A/S ligger i forhold til sine konkurrenter. Til slut vil jeg komme ind på hvad Fitness World vil gør fremadrettet for at forsætte succesen og en konklusion.

Metodevalg

Jeg vil bruge virksomhedskarakterstikken til at fortælle kort hvem Fitness World er, så bruger jeg regnskabsanalysen til at give et indblik i hvordan virksomheden klare det på den økonomiske front, og samtidig kom nærmere deres interne forhold. Så bruger jeg Porters Five Forces og de konkurrencemæssige positioner til at vurdere hvordan Fitness Worlds konkurrenter, leverandøre, kunder osv. kan påvirke Fitness Worlds succes og fremgang og samtidig også være en trussel. SWOT-opstillingen bruger jeg til at samle op på alle de informationer jeg har indsamlet og analyseret på, for at danne overblik. Vækststrategien vil jeg bruge til at se hvad de kan gøre for at yderligere udkonkurrer konkurrenterne. Jeg slutter af en konklusion for at samle op på hele opgaven... Køb adgang for at læse mere

SRO om Fitness World og konkurrencesituationen på det danske fitnessmarked

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.