SRO om fedme og bekæmpelse af overvægt | Biologi A og samf A

 • STX 2.g
 • SRO (Biologi A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 11
 • 3295
 • PDF

SRO om fedme og bekæmpelse af overvægt | Biologi A og samf A

Studieretningsopgave (SRO) om fedme og metoder til at måle fedme på med fagkombinationen biologi A og samfundsfag A. Opgaven kommer også ind på forskellige politiske initiativer, der kunne tænkes at nedbringe antallet af overvægtige.

Problemformuleringen lød:
- Gør rede for hvad BMI er og giv en vurdering af, om det er rimeligt at anvende denne metode til bestemmelse af om personer er undervægtige/normale/moderat overvægtige/overvægtige.
- Kunne der finde andre relevante metoder til bestemmelse af overvægt?
- Hos overvægtige er der en hyppigere forekomst af type 2-diabetes og andre overvægtsrelaterede problemer. Beskriv bl.a. type 2-diabetes.
- Hvorfor er man i Danmark meget interesserede i at nedbringe antallet af overvægtige?
- Lav et notat til sundhedsministeren der anbefaler forskellige politiske initiativer, der vil kunne nedbringe antallet af overvægtige danskere.

Indhold

Indledning og opgaveformulering Side 2
BMI og vurdering af metoden Side 3-4
Andre relevante metoder til bestemmelse af overvægt Side 4-6
Følgesygdomme af overvægt Side 6
Overvægt i Danmark Side 7
Notat til sundhedsministeren Side 7
Konklusion Side 10
Litteraturangivelser Side 11

Uddrag

Der er en klar tendens til at antallet af overvægtige- og fede mennesker er stærkt stigende i Danmark og andre vestlige lande. Denne stigning er nu blevet så stor, at man kan kalde det en fedmeepidemi. Fedmeepidemien startede i USA og har over de seneste 40-50 år udviklet sig i Danmark. Det er sket over en periode, hvor der generelt har været en stor samfundsudvikling. Udviklingen har ført til lavere fysisk aktivitet i arbejds- og fritidslivet, pga. mekaniserede arbejdsprocesser, biler, tv, fjernstyring osv. Udover det, er der en stigende adgang til billige fødevarer døgnet rundt og overalt, på bl.a. fastfood restauranter og tankstationer.
Man mener at det er denne kombination af lav fysisk aktivitet, pga. den teknologiske udvikling, og let tilgængelighed af billige fødevarer ligger baggrunden for fedmeepidemien.
I Danmark er omkring 750.000 danskere i dag så overvægtige, at der er stærkt øget risiko for at de udvikler livstruende følgesygdomme. Det er en stigning på omkring 75 % på tyve år.
Fedmen forårsager disse følgesygdomme, som i værste tilfælde kan koste livet.
Fedme er en trussel mod folkesundheden, og koster vores samfund dyrt med bl.a. følgesygdommene. Det er vigtigt at få problemet sat til livs og her bliver politiske initiativer nødt til at træde til... Køb adgang for at læse mere

SRO om fedme og bekæmpelse af overvægt | Biologi A og samf A

[4]
Bedømmelser
 • 07-12-2009
  Der er få stavefejl, én af dem er hvor der står gøre, men skule have stået gør, men ellers er det meget fint. Delen mht målingen af overvægt gav mig mest inspiration, det var et super afsnit.
 • 08-12-2011
  Rigtig god! Kan virkelig hjælpe en meget.
 • 01-05-2014
  godt 1
 • 17-12-2009
  rigtig god og brugbar opgave