SRO: Familiens rolle og identitetsdannelse

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 14
 • 4379
 • PDF

SRO: Familiens rolle og identitetsdannelse

SRO skrevet i fagene Samfundsfag A og Engelsk A. Den besvarer problemformuleringen:

Der ønskes en redegørelse for samfundsfaglige teorier om familiens rolle og identitetsdannelsen.

Dernæst ønskes en analyse og fortolkning af Ranbir Sahota ”Chameleon” med fokus på hovedpersonens identitet og integration.

I analysen og fortolkningen skal relevante samfundsfaglige teorier inddrages.

Endvidere ønskes en kort perspektivering til blandede ægteskaber med udgangspunkt i Marie Louise Kjølbyes anmeldelse ”Om at få pigen, mens svigerfar beholder sit overskæg” (http://www.information.dk/87548).

Lærers kommentar

Længde: i overkanten.
Abstract: nogle sætninger kunne gøres kortere og dermed mere overskuelige.
Hovedafsnit: Opgaven er fuld ud besvaret, der er en fint dækkende analyse og fortolkning med et godt abstraktionsniveau.
Du har anvendt den nykritiske metode godt, og
der er en antydning af, at en biografisk analyse også kunne have været relevant at inddrage. Her kunne et interview med forfatteren have været et alternativ som sekundærlitteratur.
De anvendte citater er relevante, de fungerer fint som dokumentation for din tolkning. Der skal ikke være færre end dette.
Sammenligningen med Karma er relevant, men en svaghed er, at novellen foregår i Indien og på en tid (før Indien blev selvstændig), hvor vilkårene var meget anderledes. Faglig kompetent arbejde. Du viser rigtig god viden – og opbygning og meget dygtigt sprog viser din faglige forståelse og indsigt. Du udvælger korrekte teorier og begreber. I analysen viser du meget dygtigt tværfagligt arbejde. Du inddrager flot og naturligt samfundsfaget på det engelskfaglige område. Det er rigtig godt.
Fin perspektivering – godt med udsynet.

Studienets kommentar

Flot analyse af "Chameleon", som også kan inspirere til andre typer opgaver end lige SRO.

Indhold

1. Indledning og problemformulering 4
1.1 Indledning 4
1.2 Problemformulering 4
2. Redegørelse for identitetsdannelse og familiens rolle 5
2.1 Identitetsvalg 5
2.2 Livs- og blandingsstrategier 6
2.3 Familiens rolle og indflydelse på identitetsdannelsen 6
3. Analyse og fortolkning af Ranbir Sahotas novelle Chameleon 7
3.1 Ritas integration og personkarakteristik 7
3.2 Ritas sociale relationer – familien og Mark 9
3.3 Paralleller til novellen Karma 10
3.4 Titel, tema og budskab 11
4. Perspektivering til blandede ægteskaber 11
5. Konklusion 12
6. Litteraturliste 14

Uddrag

1.1 Indledning
I århundreder er immigranter strømmet til Vesten i håbet om at skabe en tilværelse med bedre livsvilkår og fremtidsudsigter, og især i de senere år har immigration og integration været genstand for stor debat i langt størstedelen af de vestlige lande. Diskussionerne går på, i hvor høj grad immigranter bør accepteres, hvorledes de skal håndteres, og hvordan de integreres på bedst mulig vis med henblik på så vidt muligt at undgå problematiske kultursammenstød. Men ikke kun for politikerne er integrationen et stridspunkt, også for immigranterne selv kan den være vanskelig: i hvor høj grad har man som immigrant krav på at assimilere i et nyt samfund, og er det muligt at holde fast i sine traditionelle værdier og normer og stadig opnå et kulturelt tilhørsforhold?
Denne opgave beskæftiger sig med netop integrationen og de vanskeligheder den, særligt for individet, kan medføre. Der tages udgangspunkt i novellen Chameleon, som er skrevet af indisk-britiske Ranbir Sahota, og denne analyseres på grundlag af den nykritiske analysemetode med særligt fokus på personkarakteristik og relationen mellem karaktererne. Der drages paralleller mellem de to noveller Chameleon og Karma af Kushwant Singh. Desuden inddrages samfundsfaglig teori, der er relevant for emnet, mens der afslutningsvis perspektiveres til blandede ægteskaber ud fra anmeldelsen Om at få pigen, mens svigerfar beholder sit overskæg, som beskæftiger sig med netop dette tema... Køb adgang for at læse mere

SRO: Familiens rolle og identitetsdannelse

[4]
Bedømmelser
 • 12-11-2015
  FÅPFÅFPÅPÅPÅFDFÅPDÅFPLFPLÅFPLÅDPLÅFLPDÅFDLPÅFLPFLPD
 • 29-02-2016
  Super fin inspiration, og gode overvejelser i forhold til familiens rolle i identitetsdannelsen
 • 17-02-2017
  Givet af 2.g'er på STX
  Meget brugbar og god inspiration til lign. opgaver!
 • 25-03-2016
  Givet af Elev på 4. år
  Super god inspiration!