SRO om familie og kærlighed i det senmoderne samfund

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Mediefag B)
  • 10
  • 12
  • 3676
  • PDF

SRO om familie og kærlighed i det senmoderne samfund

Her ser du en SRO i Mediefag B og Samfundsfag B med fokus på familie og kærlighed i det senmoderne samfund. Opgaven analyserer TV-serien "Forestillinger" af Per Fly og går i dybden med teori om det senmoderne samfund.

Hvis du gerne vil have hjælp til at forstå teori om det senmoderne samfund, så kan du med fordel læse vores kompendium om det senmoderne samfund.

Lærers kommentar

Mangel på mediefaglige begreber

Indhold

Abstract 1.
Indledning 2.
De tre samfundstyper 3-5
Per flys miniserie: forestillinger 5-8
”forestillinger”, et eksempel på den moderne familie 9
Litteraturliste 10

Uddrag

Indledning
Samfundet har ændret sig en del hvilket har haft stor betydning for både familiesam-mensætning og opfattelsen af det enkelte individ. Vi er gået fra det traditionelle sam-fund, hvor bondefamilien var bundet af sociale normer og autoritære forhold til urbanisering og industrialisering. Familierne flyttede fra landet til byerne. Den traditionelle kernefamilie med de strikse kønsrollefordelinger er et helt andet sted i dag. I det senmoderne samfund ses den stigende individualisering, hvor individet selv er centrum i stedet for fællesskabet.

I denne opgave vil jeg redegøre for de tre samfundstyper, det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund. Jeg vil se på særlige kendetegn hos familien og hos det enkelte individ. Derudover vil jeg redegøre for Anthony Giddens teorier om overgangen fra det moderne til det senmoderne samfund. Jeg vil derudover bruge relevante tal og statistikker til at begrunde.

Efterfølgende vil jeg inddrage afsnit 3 og 4 fra Per Flys miniserie, ”Forestillinger”, og analysere og fortolke dem med min baggrundsviden for de tre samfundstyper og Gid-dens teorier om det senmoderne samfund.

Til sidst vil jeg sammenligne miniserien med typiske karakteristika for det senmoder-ne samfund. Jeg vil her også perspektivere til unge i det senmoderne samfund.

(...)

Overgangen fra det moderne til det senmoderne samfund
Det senmoderne samfund er en betegnelse, som bliver brugt om det samfund vi lever i i dag. Det er en betegnelse som gør op med de forandringer, vi ser ske i forhold til det moderne samfund, og sådan som vi lever nu. F.eks. viser statistikker om de danske fa-milier i dag en del om den forandring der er sket. I en statistik foretaget om indgåede vielser og skilsmisser kan man se at færre indgår kirkelige vielser og flere par bliver skilt . Det senmoderne samfund kan karakterises som en periode i det moderne, hvor man ser en enorm forandringshastighed . Individualiseringen hos mennesket er speci-elt noget, der er med til at gøre op med de tidligere samfundstyper. Det er et udtryk for, at det enkelte individ... Køb adgang for at læse mere

SRO om familie og kærlighed i det senmoderne samfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om familie og kærlighed i det senmoderne samfund.