SRO: Enzymer i vaskemaskinen | Bioteknologi og Fysik

  • STX 2.g
  • SRO (Bioteknologi A, Fysik B)
  • 7
  • 16
  • 3352
  • PDF

SRO: Enzymer i vaskemaskinen | Bioteknologi og Fysik

Opgaven her er en SRO om enzymer i vaskemaskinen skrevet i fagene Bioteknologi og Fysik.

Opgaveformulering

Redegør for opbygningen af enzymer og deres funktion. Hvor og hvordan produceres de i organismen? Diskuter hvad V_max og K_M for det enkelte enzym fortæller noget om.

Giv forslag til hvor du ville lede efter specielle enzymer i naturen til industrielt brug, idet du begrunder dit svar og inddrager artikel 1, ”Cool Biotechnology”, i din diskussion.

Redegør for, hvordan man kan anvende disse enzymer i industrien, og diskutér, hvorledes man kan finde og analysere enzymerne og generne, idet relevante bioteknologiske metoder inddrages i diskussionen. Inddrag artikel 2, ”Helt rent ved den halve varme”.

Beregn besparelsen pr. vask i både kWh og i kroner, hvis man vasker ved enten 30˚C frem for 60˚C eller 20˚C frem for 40˚C som fremlagt i artikel 2, ”Helt rent ved den halve varme”.

Beregn besparelsen for din egen husstand for et år, og vurder herud fra udsagnene i artikel 2, ”Helt rent ved den halve varme”.

Konstruer og modeller et forsøg med en vaskemaskine (f.eks. derhjemme) og redegør herud fra hvordan en vaskemaskine fysisk vasker tøj under selve tøjvasken (ikke den efterfølgende centrifugering). Ud fra forsøget skal du bestemme
a) vasketøjets afstand ind til centrum af tromlen,
b) vasketøjets rotationshastighed,
c) vasketøjets acceleration,
d) den resulterende kraft der virker på vasketøjet i hhv. bundpunktet, toppunktet og det vandrette punkt midt imellem.

Overvej i forbindelse med forsøget hvorfor vaskemaskinen lige præcis drejer med den givne hastighed og ikke en højere eller lavere hastighed.

Lærers kommentar

Fin og overskuelig opgave.

Indhold

English abstract
Indledning
Enzymets opbygning og funktioner
Hvad er enzymer?
Enzymer ved industrielt brug
Fordele ved enzymer i industrielt brug
Besparelser pr. vask
Graf
Besparelsen for egen husstand
Hvordan virker vaskemaskinen?
Konklusion
Litteraturliste
Bøger
Artikler
Hjemmesider

Uddrag

Indledning

I min studieretningsopgave om ”enzymer og vaskemaskinen”, er mit mål at beskrive helt konkret, hvad et enzym er, hvordan de er opbygget og hvilken rolle dette har i forhold til den industrielle - og generelle hverdag. Jeg vil undersøge om det rent faktisk kan betale sig at vaske sit tøj i koldt vand, ved at kigge på de omkostninger der er, ved opvarmningen af vandet i vaskemaskinen.
Enzymet har en stor betydning for livet på jorden. Enzymer spiller en afgørende faktor for effektiviteten samt tidsforbruget af forskellige biokemiske processer. Flere typer reaktioner vil praktisk talt ikke finde sted, hvis det ikke var for enzymerne. Dermed har enzymerne også en betydning inden for den industrielle verden, forstået på den måde, at de som sagt kan forøge effektiviteten af diverse processer, som resulterer i at reaktionstiden dermed nedsættes.
Enzymets opbygning og funktioner


Hvad er enzymer?

Enzymer kan betegnes som bestemte typer proteiner, som altså er katalysatorer, der har det primære formål at øge hastigheden af div. kemiske reaktioner. Enzymer findes overalt på jorden. I enhver levende celle ville det være muligt at finde enzymer, og det findes der en god forklaring på. Vi ved at det er muligt, at en kemisk reaktion godt ville kunne fungere uden enzymer, men alligevel ikke, da det i realiteten ville foregå så langsomt, at cellens levetid ville blive markant nedsat.
Derudover at bestå af såkaldte aminosyrer (som alle proteiner gør), indeholder størsteparten af alle enzymer en del, som ikke består af protein. Det kaldes en cofaktor der også er nød til at være til stede for at enzymerne virker. Så kommer vi til det aktive center, som kun udgør en lille del af ..... Køb adgang for at læse mere

SRO: Enzymer i vaskemaskinen | Bioteknologi og Fysik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO: Enzymer i vaskemaskinen | Bioteknologi og Fysik.