SRO om Edward Hopper og Charles Higson

  • STX 2.g
  • SRO (Billedkunst B, Engelsk A)
  • 10
  • 16
  • 3989
  • PDF

SRO om Edward Hopper og Charles Higson

Denne SRO handler om Edward Hopper og Charles Higson og er skrevet i fagene Engelsk og Billedkunst.

Opgaveformuleringen:
Der ønskes en kort redegørelse for Edward Hopper og realismen. Endvidere ønskes en analyse af henholdsvis Charles Higsons "The Red Line" og Edward Hoppers "Nighthawks" samt et andet billede af Edward Hopper efter eget valg med særlig henblik på det billede, der gives af storbyen og dens mennesker i de analyserede værker. Afslutningsvis ønskes en vurdering af henholdsvis Higsons og Hoppers syn på storbyen, som det kommer til udtryk i de analyserede værker.

Lærers kommentar

Et pænt abstrakt. Opgaven er dybdegående og der er anvendt relevante kilder. Opgavens styrke ligger i den selvstændige selektion og perspektiveringen til postmoderne værker. Det er også tydeligt, hvorledes det faglige samspil kommer til at fungere. Svageste del er konklusionen og de sproglige fejl.

Engelsk: Analysen er lidt for tekstrefererende i starten med arbejder sig op til at have gode perspektiver til bla. postmodernisme. Dette er i tråd med, hvad der er blevet lovet på forhånd.

Billedkunst: Super fin analyse (til et 12-tal), hvor der kun var få fejl. Fin perspektivering.

Indhold

Abstract 1
Indledning 2
Realisme 2
Edward Hopper 3
• Edward Hoppers kunst 3
• Nighthawks 3
• Office in a Small City 5
The Red Line af Charles Higson 7
Hopper og Higsons syn på storbyen 10
Konklusion 10
Bilag 12

Uddrag

Indledning:

I denne opgave vil jeg gerne fortælle kort om realismen, hvordan den kommer til udtryk i Edward Hoppers billeder, Nighthawks og Office in a Small City samt Charles Higsons The Red Line, samt kort at forklare om maleren Edward Hopper. Dernæst vil jeg analysere to af Hoppers værker, med henblik på storbyen og det samme for Higsons The red Line. I min analyse af Hopper kommer jeg ind på hvordan, Hoppers specielle maler teknikker og realisme kommer til udtryk i værkerne, og til sidst vil jeg perspektivere til et andet billede. Ved Higson vil jeg koncentrere mig om, hans valg af personer i teksten. Jeg kommer desuden også kort ind på de postmodernistiske elementer i teksten, samt perspektiverer teksten. Jeg vil vurdere og sammenligne Higson og Hopper, med fokus på deres syn på storbyen. Til sidst har jeg en konklusion på opgaven... Køb adgang for at læse mere

SRO om Edward Hopper og Charles Higson

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om Edward Hopper og Charles Higson.