SRO om differentialregning og den optimale pris i VØ A og Matematik B

SRO om differentialregning og den optimale pris i VØ A og Matematik B

Studieretningsopgaven indeholder en analyse af en virksomheds afsætningsmuligheder og finansieringsmuligheder for et nyt produkt. Gennem brugen af virksomhedsøkonomiske og matematiske beregninger fastsættes den optimale pris på et udvalgt produkt.

1.1 Problemformulering
Når en virksomhed skal fastsætte prisen på en bestemt vare, kan de gøre det ud fra forskellige metoder. Det undrer mig derfor, hvordan virksomheden fastsætter deres pris til et produkt, og hvad der ligger til grund for valg af den metode, som virksomheden vælger at prisfastsætte deres produkter ud fra.
1.2 Opgaveformulering
Udarbejd et beslutningsgrundlag for virksomheden med henblik på fastsættelse af afskrivningsmetode og valg af finansiering.

Redegør for forskellige metoder virksomheden kan prisfastsætte sine varer på. Diskuter fordele og ulemper ved mindst 2 forskellige metoder.

Beregn med udgangspunkt i bilag 2 den optimale salgspris for den nye vare, med såvel virksomhedsøkonomiske som matematiske metoder. Redegør for de forudsætninger, du gør dig i den matematiske metode.

Vurder på baggrund af dine udregninger m.m. relevansen i at anvende matematik i forbindelse med virksomhedsøkonomiske problemstillinger.

Indhold

Abstract 1
1. Indledning 2
1.1 Problemformulering 2
1.2 Opgaveformulering 2
2. Hovedafsnit 3
2.1 Metode 3
2.2 Beslutningsgrundlag for valg af afskrivningsmetode og finansiering 3
2.3 Prisfastsættelsesmetoder 4
2.4 Den optimale salgspris 5
2.5 Relevansen af matematik ved virksomhedsøkonomiske problemstillinger 6
3. Konklusion 7
4. Litteraturliste 9
5. Bilag 10
Bilag 1 – Afskrivningsmetoder 10
Bilag 2 - Finansieringsmuligheder 13
Bilag 3 – Sammenligning af finansieringsmuligheder og afskrivningsmetoder 15
Bilag 4 – Optimal salgspris – virksomhedsøkonomisk metode 16
Bilag 5 – Optimal salgspris – matematisk metode 17

Uddrag

1. Indledning
I denne opgave vil jeg beskæftige mig med forskellige problemstillinger i den nystartet handelsvirksomhed InMode, som sælger tøj. Opgaven tager udgangspunkt i teorier og modeller fra fagene matematik og virksomhedsøkonomi. For mig var det oplagt at skrive om disse to fag i min opgave, da disse fag interesserer mig mest, og da fagene har flere anvendelige metoder og teorier at benytte sig af.
Opgaven er delt op i tre dele, som består af indledning, hovedafsnit og konklusion. Hovedafsnittet i opgaven er endvidere delt op i fem afsnit, som består af metode og dernæst de fire forskellige problemstillinger, som er givet i opgaveformuleringen. De fire emner, som jeg vil beskæftige mig med i denne opgave er optimering, differentialregning, investering og finansiel regning. Afslutningsvis i denne opgave vil jeg besvare min problemformulering og opgaveformulering i en konklusion.

2. Hovedafsnit
2.1 Metode
Til besvarelse af min opgave har jeg brugt forskellige metoder og teorier fra fagene virksomhedsøkonomi og matematik. Begge fag har været relevante, da de har bidraget med hver deres teorier til besvarelsen. Fagene bidrager til hinandens metoder og teorier.
I min udarbejdelse af beslutningsgrundlaget for valg af finansiering og afskrivningsmetode har jeg brugt virksomhedsøkonomi og matematik til de grundlæggende beregninger for derefter at stille dem op mod hinanden og se fordele og ulemper.
Til udregning af den optimale pris har jeg brugt differensmetoden fra virksomhedsøkonomi og differentialregning fra matematik. Dette er ikke tilfældigt, da disse to metoder minder om hinanden. Dvs. at differensbidraget svarer til differenskoefficienten, og derfor er der en sammenhæng mellem disse.
Jeg har ikke haft brug for at være særlig kildekritisk i min kildesøgning, da jeg kun har brugt vores lærebøger fra fagene matematik og virksomhedsøkonomi.
2.2 Beslutningsgrundlag for valg af afskrivningsmetode og finansiering
Afskrivningsmetoder
InMode har i forbindelse med deres opstart anskaffet noget inventar. I løbet af årene vil disse investeringer blive forringet... Køb adgang for at læse mere

SRO om differentialregning og den optimale pris i VØ A og Matematik B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.