SRO om Danske Bank og CSR i Dansk A og VØ A

 • HHX 2. år
 • SRO (Dansk A, Virksomhedsøkonomi A)
 • 12
 • 16
 • 4451
 • PDF

SRO om Danske Bank og CSR i Dansk A og VØ A

SRO om Danske Bank og CSR i fagene Dansk og Virksomhedsøkonomi A.

Problemformulering
»Forklar baggrunden for virksomhedernes brug af CSR (Corporate social responsibility).
Redegør for, hvad Danske Bank fokuserer på inden for CSR på deres hjemmeside.
Analyser Danske Banks brug af CSR med særligt henblik på området ”Finansiel forståelse”.
Med udgangspunkt i Danske Banks koncept ”Mind your money” skal du udarbejde et begrundet forslag til en folder, hvor målgruppen er unge i alderen 18-25 år.«

Indhold

Indledning
Problemformulering
Virksomheders baggrund for brug af Corporate Social Responsibility
Danske Bank fokuserer på følgende inden for CSR på deres hjemmeside
- Kunder
- Medarbejdere
- Miljø
- Samfund
Analyse af Danske Banks brug af CSR med særligt henblik på området ”Finansiel forståelse”
Med udgangspunkt i Danske Banks koncept ”Mind Your Money” har jeg udarbejdet et begrundet forslag til en folder, hvor målgruppen er unge i alderen 18-25 år
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
”Godt hjulpet på vej af diverse erhvervsskandaler om miljøsvineri, økonomisk kriminalitet, børnearbejde, diskrimination osv. er der de seneste år sket et klart skred i erhvervslivets holdning til social ansvarlighed. I dag fylder social ansvarlighed en stor del af hverdagen hos mange virksomheder verden over. ”

Jeg vil i denne opgave beskæftige mig med social ansvarlighed, da det de seneste år er blevet en vigtig del for erhvervslivet og dets interessenter. Jeg vil primært fokusere på virksomheders brug af CSR, herunder Danske Banks brug af CSR med særligt henblik på området ”Finansiel forståelse”.

Målet med opgaven er, at besvare min problemstilling, som er bygget op omkring følgende hovedspørgsmål: ”Hvad er årsagen til at virksomheden benytter sig af CSR? – Hvad skal det gøre godt for? ”Jeg vil besvare dette spørgsmål ved at fokusere på CSR. – Hvorfor man bruger CSR? Hvordan det påvirker en virksomhed som f.eks. Danske Bank? Hvordan bruger Danske Bank CSR arbejdet på en forretningsdrevet måde?

Jeg vil finde frem til svaret således: Først vil jeg forklare baggrunden for virksomhedernes brug af CSR, for at få en dybere forståelse af dette. Derefter vil jeg bruge denne viden til at gøre rede for, hvad Danske Bank fokuserer på inden for CSR på deres hjemmeside. Derefter vil jeg analysere Danske Banks brug af CSR med særligt henblik på området ”Finansiel forståelse” for, at gå dybere ned i, hvorfor virksomheden benytter sig af CSR. Til sidst vil jeg med udgangspunkt i Danske Banks koncept ”Mind your money” udarbejde et begrundet forslag til en folder, hvor målgruppen er unge i alderen 18-25 år for, at belyse hvordan Danske Bank rent faktisk bruger deres CSR-aktiviteter i praksis.

Til både det redegørende -, forklarende -, analyserende - og udarbejdende afsnit har jeg brugt internetkilder jf. litteraturlisten. Jeg har været særdeles kildekritisk overfor information jeg har fundet på internettet, da enhver kan oprette en internetsite. Derfor har jeg nøje undersøgt hvem der har skrevet kilden, hvor personen har sine informationer fra samt hvor sammenlignelige og gyldige informationerne jeg har fundet, har været... Køb adgang for at læse mere

SRO om Danske Bank og CSR i Dansk A og VØ A

[1]
Bedømmelser
 • 31-01-2013
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Ikke særlig god. Mangler en del.