SRO om CSR i VØ og IØ

  • HHX 2. år
  • International Økonomi B (Virksomhedsøkonomi A, SRO)
  • 10
  • 11
  • 2358
  • PDF

SRO om CSR i VØ og IØ

SRO om CSR og McDonalds i fagene Virksomhedsøkonomi og International økonomi.

Opgaven redegør for hvorfor og hvordan virksomheder generelt arbejder med CSR samt om der er en eventuel sammenhæng mellem begreberne CSR og Globalisering.

Virksomheden McDonalds analyseres i forhold til hvorledes virksomhedens ansvar og anvendelse af CSR afspejles i virksomhedens årsrapport.

I sidste del af SRO'en diskuteres, om danske virksomheder er ansvarlige for udenlandske underleverandørers produktionsformer.

Endvidere diskuteres med inddragelse af handelsteorierne, hvilken betydning virksomheders fokus på CSR kan have for virksomheder og deres samarbejdspartnere.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit SRO i SRO-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRO-bogen.

Indhold

Indledning 2
Præsentation af opgaven 2
Metoder 2
Corporate Social Responsibility 2
Sammenhæng mellem CSR og Globalisering. 3
McDonald's 4
Virksomheders ansvarlighed for udenlandske leverandør 5
Handelsteorier 6
Konklusion 6
Abstract 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Indledning
Præsentation af opgaven
I denne opgave vil jeg først og fremmest redegøre for hvorfor og hvordan virksomheden arbejder med CSR, hvorefter jeg sammenligner begreberne CSR og globalisering for, at se om der er en sammenhæng. Dernæst har jeg vagt, at kigge på McDonald's Danmark ApS som virksomhed og analyseret deres CSR-profil. Til sidst i denne rapport vil jeg diskutere hvorvidt danske virksomheder er ansvarlige for udenlandske underleverandørens produktionsformer, og inddrage handelsteorierne for at se hvilken betydning de har i forhold til CSR. Som afsluttende element på rapport har jeg lavet en samlet konklusion.

Metoder
For at kunne besvare den opgivet problemstilling har jeg anvende Desk research for, at finde relevante kilder omkring emnet hvorefter jeg har analyseret dem. Ved benyttelse af teorier og moddeller i rapport har jeg primært anvendt Virksomhedsøkonomi A og International økonomi B bøgerne. For at finde frem til hvilken virksomhed jeg skulle vælge at analyserer, benyttede jeg Informedia til at finde relevant stof om virksomheder; hvor meget CSR de fører, men også hvor der har været en skandale for, at kunne opveje de to ting overfor hinanden... Køb adgang for at læse mere

SRO om CSR i VØ og IØ

[1]
Bedømmelser
  • 18-11-2014
    god opgave..... .....

Materialer relateret til SRO om CSR i VØ og IØ.