SRO om CSR i Virksomhedsøkonomi

  • HHX 2. år
  • SRO (Virksomhedsøkonomi A)
  • 10
  • 9
  • 2891
  • PDF

SRO om CSR i Virksomhedsøkonomi

SRO om CSR (Corporate Social Responsebility) i Virksomhedsøkonomi A

Problemformulering
Område: CSR (Corporate Social Responsibility)

Forklar, hvorfor og hvordan virksomheder generelt arbejder med CSR. Forklar ligeledes, om der er en eventuel sammenhæng mellem begreberne CSR og Globalisering.

Vælg en virksomhed og analysér, hvorledes virksomhedens anvendelse af CSR afspejles i virksomhedens årsrapport. Diskuter, om danske virksomheder er ansvarlige for udenlandske underleverandørers produktionsformer.

Diskutér endvidere med inddragelse af handelsteorierne, hvilken betydning virksomheders fokus på CSR kan have for virksomheder og deres samarbejdspartnere.

Lærers kommentar

Rigtig god og uddybende, det var små fejl fra et 12-tal

Elevens kommentar

Eventuelt kunne opgaven udvides med en dybdegående perspektivering

Indhold

Problemformulering 2
Indholdsfortegnelse 2
Indledning 3
CSR 3
CSR og Globalisering 4
NRGi 4
Ansvarlighed for udenlandske underleverandører 6
CSR's betydning for samarbejdspartnere 7
Konklusion 8
Resume 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning
CSR er et vigtigt koncept for mange virksomheder. I min opgave vil jeg komme ind på hvordan virksomheder arbejde med CSR, og hvorfor det er vigtigt for selve virksomheden. Dernæst vil jeg forklare, hvordan der er en sammenhæng mellem begreberne globalisering og CSR, og hvordan udviklingen har været.
Endvidere vil jeg tage fokus i NRGi's CSR-rapport, og analysere hvordan virksomheden benytter CSR. Udover CSR-rapporten finder jeg også uafhængige kilder, der er med til at dokumentere deres indsats i CSR.
Sidst i min opgave kommer jeg ind på danske virksomheders ansvarlighed over for udenlandske underleverandører. I løbet af hele opgaven har jeg fundet kilder, der er med til at dokumentere, hvad jeg har skrevet.

CSR
I dagens samfund er samfundsansvaret for alvor kommet på dagsordenen for mange virksomheder. Virksomhederne får mere og mere fokus på at udvise ansvarlighed og etik både i forhold til sine medarbejdere og i forhold til samfundet. Sagt på en anden måde, har virksomheder i dag stor fokus på CSR - Corporate Social Responsibility.
Corporate Social Responsibility er virksomheders frivillige arbejde med sociale, etiske og miljø-mæssige forhold. Virksomhederne igangsætter dette ud fra ønsket om at respektere internationale principper, undgå unødvendige risici og herigennem opnå konkurrencefordele.
Der har altid været virksomheder, som har påtaget sig et ansvar over for deres medarbejdere og samfundet omkring dem. Det nye er, at dette har fået en større betydning for virksomhedernes image. En årsag ... Køb adgang for at læse mere

SRO om CSR i Virksomhedsøkonomi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.