SRO om CSR ved Cheminova | VØ A og IØ A

SRO om CSR ved Cheminova | VØ A og IØ A

Området for denne Studieretningsopgave er CSR (Corporate Social Responsibility). I opgaven her der taget udgangspunkt i virksomheden Cheminova.

SRO'en besvarer problemformuleringen:

Forklar, hvorfor og hvordan virksomheder generelt arbejder med CSR. Forklar ligeledes, om der er en eventuel sammenhæng mellem begreberne CSR og globalisering. Vælg en virksomhed og analyser, hvorledes virksomhedens anvendelse af CSR afspejles i virksomhedens årsrapport. Diskuter, om danske virksomheder er ansvarlige for udenlandske underleverandørers produktionsformer. Diskuter endvidere med inddragelse af handelsteorierne, hvilken betydning virksomheder fokus på CSR kan have for virksomheder og deres samarbejdspartnere.

Lærers kommentar

God opgave. Du kunne dog være mere kritisk i forhold til Cheminovas CSR. Arbejd mere med det engelske i abstractet.

Indhold

Abstract s. 2

Indledning s. 2

CSR som begreb s. 3

CSR i praksis s. 3

Hvorfor CSR s. 5

CSR og globalisering s. 6

Virksomhed Cheminova s. 7

Virksomhedernes ansvarlighed s. 9

Betydning af virksomhedernes CSR s. 10

Konklusion s. 11

Litteraturliste s. 12

Bilag s. 14

Uddrag

Indledning

CSR har i de seneste år oplevet en stigende opmærksomhed. I dag oplever 6 ud af 10 danske virksomheder at blive stillet overfor krav om miljømæssige og sociale forhold fra deres kunder og samarbejdspartnere . Dette har medført, at de fleste danske virksomheder i dag arbejder med CSR . For at finde ud af, hvorledes og hvorfor virksomheder arbejder med CSR-aktiviteter, vil jeg anvende desk research, herunder hovedsagligt officiøse datakilder og anvende teori fra bogen i VØ.

Med udgangspunkt i virksomheden Cheminova vil jeg analysere, hvorledes deres CSR-arbejde afspejles i deres årsrapport. Endelig vil jeg vha. teori fra bogen i IØ samt desk research diskutere om danske virksomheder er ansvarlige for udenlandske underleverandørers produktionsformer, og hvilken betydning virksomhedernes fokus på CSR kan have for dem og deres samarbejdspartnere... Køb adgang for at læse mere

SRO om CSR ved Cheminova | VØ A og IØ A

[1]
Bedømmelser
  • 18-11-2014
    under middel ...........