SRO om bomuldsdyrkning og tekstilproduktion i Bangladesh

SRO om bomuldsdyrkning og tekstilproduktion i Bangladesh

Studieretningsopgave (SRO) i fagene Naturgeografi B og Samfundsfag B om bomuldsdyrkning og tekstilproduktion i Bangladesh.

Opgaveformulering

Redegør for de naturgivne forudsætninger for bomuldsproduktionen i Bangladesh og for produktionens størrelse og udviklingen i denne.

Undersøg Bangladeshs evne til at leve op til de økonomiske mål gennem de senere år, herunder hvilke økonomiske målkonflikter landet har. Undersøg i forlængelse heraf hvilken betydning tekstilindustrien har for Bangladesh økonomi, herunder i hvilket omfang Bangladesh selv er i stand til at producere den bomuld de anvender i deres tekstilproduktion. Der ønskes dokumentation i form af tabeller og figurer.

Diskuter hvilke fordele og ulemper såvel socialt som miljømæssigt, der er forbundet med bomuldsdyrkning og tekstilproduktion i Bangladesh.

Indhold

Indledning
Bomuldsproduktionen i Bangladesh
De naturgivne forudsætninger for bomuldsproduktionen
Produktionens størrelse og udvikling
Bangladeshs økonomi
Bangladeshs evne til at leve op til de økonomiske mål og tekstilindustriens betydning
Målkonflikter
Fordele og ulemper ved bomuldsproduktion og tekstilproduktion i Bangladesh
Miljø/bæredygtig produktion
Stadig dårlige arbejdsforhold
Konklusion
Litteraturliste
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8
Bilag 9

Uddrag

Indledning
I april 2013 styrtede tekstilfabrikken Rana Plaza sammen i Bangladesh. Det kostede 1138 mennesker livet . Samtidig er Bangladesh blevet en af verdens største eksportører af tekstiler. Blandt andre har disse faktorer medført at der har været ekstra fokus på bomulds- og tekstilproduktionen i Bangladesh i de senere år. I denne opgave vil der indgå en redegørelse af hvordan bomuldsdyrking foregår i Bangladesh, en undersøgelse af hvordan landet klarer sig økonomisk og hvilken betydning tekstilproduktionen har, og endeligt vil der blive diskuteret og vurderet hvilke fordele og ulemper bomulds-og tekstilproduktionen har og hvilke den vil skabe i fremtiden.

Bomuldsproduktionen i Bangladesh
De naturgivne forudsætninger for bomuldsproduktionen

Bomuld er den mest benyttede fibre til tekstilproduktionen i Bangladesh. Derfor er det interessant at kigge på hvilke naturgivne forudsætninger der danner baggrund for bomuldsproduktionen. Der findes over 290 sorter bomuld i verden . Efter 1972 hvor Cotton Development Board(CDB) blev stiftet i Bangladesh for at fremme bomuldsproduktionen, har man primært dyrket den amerikanske ”Upland”-bomuld (Gossypium hirsutum) som dyrkes i den vestlige del af Bangladesh og den træagtige bomuld (Gossy arboreum), som dyrkes i den sydøstlige del af Bangladesh . I Bilag 1, et kort over Bangladesh hvor fordelingen af dyrkningen af de to sorter af bomuld er illustreret, ses det at det klart mest er den amerikanske ”Upland”-bomuld som dyrkes samlet set.
Bomuldsplanten er generelt set en plante der kræver meget sol, men også meget nedbør. Over 500 mm. nedbør behøves årligt for at opnå optimal vækst. Planten kræver 200 frostfri dage om året, og temperaturen må i vækstsæsonen ikke komme under 10 °C. Desuden skal vækstsæsonen ... Køb adgang for at læse mere

SRO om bomuldsdyrkning og tekstilproduktion i Bangladesh

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om bomuldsdyrkning og tekstilproduktion i Bangladesh.