SRO om Bakterievækst

SRO om Bakterievækst

Opgaven indeholder en Studieretningsopgave om bakterievækst med fagene Matematik A, Bioteknologi A og Fysik B.

Opgaven indeholder en besvarelse af problemformuleringen:

"Forklar kort, hvad vi forstår ved bakterier og hvilke egenskaber de har, som adskiller dem fra andre organismer. Vækstforsøget udføres med bakteriestammer af hhv. Escherichia coli og Bacillus cereus.

Man kan bruge matematiske modeller til at beskrive vækstforløb. Forklar, hvad vi forstår ved en matematisk model og angiv nogle simple modeller, som kan være anvendelige til at beskrive bakterievækst.

Gør rede for udførelsen af vækstforsøget, specielt med hensyn til de vilkår, som bakterierne dyrkes under.
Forklar, hvordan vi i forsøget talte bakterierne i kulturen ved udstrygning i Petriskåle og overvej, om denne opgørelsesmetode er tilstrækkelig præcis og velegnet til praktiske anvendelser.

I stedet for udstrygning i Petriskåle, kan man måle antallet af bakterier i kulturen med spektrofotometri. Beskriv teorien bag denne måleteknik og præsentér de fundne resultater.

Præsentér tælleresultaterne fra forsøget på en hensigtsmæssig måde og vurdér, om vores generelle forventning til vækstforløbet er demonstreret.

Undersøg, om en af de matematiske modeller beskriver data bedre end de øvrige og diskutér eventuelt, om der på det grundlag kan sluttes noget om de biologiske forhold i bakteriekulturerne."

Indhold

Indledning
Bakterier
Generelt
E. coli
B. cereus
Matematiske modeller
Lineærvækst
Eksponentielvækst
Potensvækst
Logistisk vækst
Forsøg
Spektrofotometri
Resultater
Fejlkilder
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Indledning
Ordet bakterier forbinder folk ofte med noget negativt, denne måde er dog forkert at se dem på, da bakterier faktisk hjælper os mennesker mere end vi er klar over – de findes overalt og er med til vedligeholdelsen af forskellige økosystemer og andre nødvendige opgaver. De har stor indflydelse på vores liv og vi kan ikke undvære dem. Vi mennesker har det med at betragte os som uafhængige individer, men den tanke bør vi droppe, for bakterier spiller faktisk en epokegørende rolle for alle levende systemer. Denne opgave har som emne bakterievækst og i den vil jeg først gøre rede for hvad bakterier er og hvilken egenskaber de besidder deres opbygning med særligt fokus på bakteriestammerne Escherichia coli og Bacillus cereus. For at kunne komme nærmere ind på bakterievækst og se hvilken der ville beskrive væksten bedst vil jeg beskrive simple matematiske modeller. Derefter vil jeg gennemgå vækstforsøget som er grundlaget for denne opgave, samt komme ind på de to forskellige metoder som vi har brugt til at undersøge væksten af bakterier. Til sidst vil jeg konkludere på forsøget og de grafer vi har lavet udfra resultaterne, samt diskutere om matematiske modeller kan benyttes til at beskrive bakteriers vækstforløb og hvilken metode der er mest hensigtsmæssig til at tælle bakterier.

Bakterier
Generelt
Bakterier findes overalt og vi mennesker har en tendens til at antage bakterier som værende noget farligt og som dem der er grund til at vi bliver smittet med forskellige sygdomme, men mange af os glemmer faktisk at bakterier også er en vigtig del af de levende systemer og at vi faktisk har brug for dem, de spiller en nødvendig rolle i det levende system, selvom de ikke kan ses. Ikke alle bakterier er ondartede, der findes også godartede. Bakterier har mange funktioner – en af deres vigtigste funktioner er nedbrydningen af et organisk stof. Hvis bakterierne ikke kunne nedbryde stofferne ville ... Køb adgang for at læse mere

SRO om Bakterievækst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.