SRO om Bakteriers vækstkurver

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik B, Biologi A)
  • 10
  • 11
  • 2360
  • PDF

SRO om Bakteriers vækstkurver

Denne SRO handler om bakteriers vækstkurver og er skrevet i fagene Matematik og Biologi.

Opgaven belyser spørgsmålet: Hvad betinger bakteriers vækst og vækstkurver?

Lærers kommentar

Opgaven er veludført, og velovervejet. Den indeholder stor set alt hvad vi kan forvente, af relevant indhold. Den viser, at du har en stor faglig viden inden for de undersøgte områder. Du kan også bruge de forskellige fagtermer inden for både Matematik og Biologi.

Indhold

Indledning 4
Bakterier og celledeling 4
Bakterier 4
Celledeling 5
Aerob celledeling 6
Anaerob celledeling 6
Matematisering 6
Aerob celledeling 7
Anaerob celledeling 9
Konklusion 12
Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning

Bakterier er små encellede organismer der kan formere sig meget hurtigt, hvis de har mulighed for at leve under de rigtige omstændigheder. Der vil dog som oftest være nogle begrænsende faktorer, som gør at bakterierne ikke kan formere sig uendeligt. Denne udvikling kan man regne sig frem til ved hjælp af forskellige matematiske operationer blandt andet differentialligninger.
Bakterier og celledeling

Bakterier

Bakterier er små encellede organismer uden cellekærne. Bakterier kan forekomme over alt i verden hvor der er mulighed for at kunne formere sig. Bakterier er opbygget således at yders på cellen er der en cellevæg, der omgiver celle membranen, tilsammen giver disse to "væge" cellens yderside, og beskyttende lag. Cellemembranen er opbygget af et dobbeltlag af fosfolipider, integrerede menbranproteiner og perifere menbranproteiner. Da bakterier er prokariote har de ikke en cellekærne, så cellens DNA flyder rundt inden i cellen, sammen med cytoplasma, ribosomer, plasmider og spore.
Cytoplasma er den vandlige substans ribosomer, plasmider og DNA "svømmer" rund i... Køb adgang for at læse mere

SRO om Bakteriers vækstkurver

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.