SRO om bakteriers vækst i Biologi A og Matematik B

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik B, Biologi A)
  • 10
  • 16
  • 4769
  • PDF

SRO om bakteriers vækst i Biologi A og Matematik B

Her ses en SRO i fagene Biologi A og Matematik B om bakteriers vækst.

Opgaveformulering:
Redegør for bakteriers opbygning, deres optimale vækstforløb og hvordan vækstforløbet kan bestemmes.
Redegør for eksponentiel udvikling og vigtige egenskaber ved denne. Du skal specielt behandle formlen f(x)=b·ekx som I kender fra biologi som N(t)=Noert.
Analyser resultaterne fra forsøget udført på KU, herunder ønskes en matematisk analyse af de målte data mhp. halveringstid/fordoblingstid og væksthastighed. Vurder yderligere betydningen af at vi kan bekæmpe bakterier. I din besvarelse skal du inddrage vedlagte bilag.

Indhold

Indledning 4
Bakteriers opbygning 5
Bakteriers vækst 6
Bestemmelse af vækstforløb 7
Bakteriers eksponentielle udvikling 8
Fordoblingstid og væksthastigheden 9
Bearbejdning og analyse af resultater på KU 10
Vurdering af den betydning bakteriebekæmpelse har 13
Konklusion 14
Litteraturliste 15
Bilag 1 - 16
Bilag 2 - 16
Bilag 3 - 16

Uddrag

Indledning
Bakterier findes mange flere steder end man lige regner med. Der er omkring 5 x 1030 bakterier på jorden (Jørgensen, 2015). Bakterier er ofte noget vi forbinder med noget uønsket, men rent faktisk vil en verden uden bakterier, ikke kunne fungere. Bakterier er meget gavnlige for os mennesker selv om de også har den funktion at gøre os syge. Kun 10% af vores krop består rent faktisk af menneskeceller, de resterne 90% er bakterier (Pedersen, Bakterier og vira, 2014). Bakterier er små mikroorganismer som både er gode og dårlige for vores helbred. De bakterier som hjælper os, såsom mælkesyrebakterier, kaldes for probiotika. Probiotika hjælper os med at holde os raske og fordøje den mad vi indtager. Probiotika kan også leve på vores hud og slimhinder, hvor de er med til at spærre for skadelige bakterier. (Pedersen, Probiotika - De sunde bakteriers kamp , 2014) De skadelige bakterier vil vi helst ikke have kommer ind i vores krop. Det er de bakterier som er sygfremkaldende. Bakterier er med til at give os sygdomme såsom bihule- og mellemørebetændelse og klamydia. De kan overføres gennem indånding og fysisk kontakt. Hvis en af disse bakterier trænger ind i vores krop, vil de begynde at formere sig selvstændigt, og en bakterie vil blive til to.
Det er det vi kalder for bakteriers vækst. Bakterier skal leve i det helt rigtige miljø for at have dens optimale vækst. Her er der mange faktorer som spiller ind, for at det er muligt for bakterien at formere sig bedst muligt. Heldigt for os, er der ikke mange steder hvor bakteriens vækst fortsætter ubegrænset. Hvis det var tilfældet vil en E.Coli bakterie gå fra en bakterie til 4.722.366.478.574.681.194.496 på bare et døgn. På KU lavede vi to forsøg hvis formål var at se hvilken effekt forskellige midler havde på bekæmpelse af bakterier og se på Serratia og Pseudomonas eksponentielle vækstforløb. (Egebo, 2006)

---

Bakteriers vækst
Bakteriers vækst bliver målt i genertionstiden. Generationstiden er den tid det tager for en celle at dele sig til to. Generationstiden varierer meget, alt efter hvilken bakterie man ser på. Der er forskellige faktorer som er med til at bestemme hvor hurtigt en bakterier deler sig. En vigtig faktorer er føde. Hvis bakterien ikke har en fødekilde ville det være med til at bremse dens vækst (deling). I bund og grund er bakteriens miljø det som bestemmer dens vækst. Den rigtige temperatur, pH-værdi i vandet samt næringssalte, dens tilgængelighed til ilt (O2), populationstætheden og andre organismers produktion af affaldsstoffer, spiller en rolle. Hvis disse faktorer ikke er optimale for bakteriens levevilkår, kan det være med til at dræbe bakterierne, og de vil ikke kunne opnå deres optimale vækst. Alt efter hvilken bakterie man kigger på, er de førnævnte faktorer forskellige. Det som også er med til at dræbe bakterier er andre organismer og hvis de bliver angrebet af en virus.
Når en bakterie er vokset sig stor nok deler de sig og bliver den til to datterceller som består af det samme genetiske indhold som den oprindelige celle. Dette kalder man for aseksuel reproduktion, hvilket også er med til at give bakterien dens eksponentielle vækst. (biotechacademy, 2015) Bakteriers vækst et opdelt i fire forskellige dele, som hver har deres proces. Dette har man fundet ... Køb adgang for at læse mere

SRO om bakteriers vækst i Biologi A og Matematik B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.