SRO om Arla Foods og Tysklands økonomi

  • HHX 2. år
  • Afsætning A (International Økonomi A, SRO)
  • 12
  • 20
  • 4875
  • PDF

SRO om Arla Foods og Tysklands økonomi

I denne studieretningsopgave vil jeg forene International Økonomi med Afsætning, og undersøge forskellige aspekter af Arla som virksomhed. Jeg vil inddrage International Økonomi ved at bringe Tysklands økonomi ind i min opgave, og sætte dette i forhold til den danske eksport.

Afsætning vil jeg inkorporere ved at analysere branche, målgrupper og strategisk planlægning i forhold til ekspor-ten til Tyskland.

Min forståelse for Arla som virksomhed vil blive større, og mine kompetencer vil flyttes, i og med at jeg lærer at inddrage to forskellige fag i en sammenhængende opgave.

Problemformulering

Denne opgave falder i tre niveauer, hvor jeg vil beskæftige mig med Arla i alle tre. Jeg vil starte min opgave ud med at redegøre overordnet for Arla som virksomhed. Dette vil jeg gøre ved hjælp af en virksomhedsbeskrivelse, samt en redegørelse for relevante målgrupper for Arla. Herefter vil jeg undersøge og analysere branchen, som Arla befinder sig i.

Derudover vil jeg inddrage Tysklands økonomiske udvikling, de sidste 10 år, i min opgave. Her vil jeg komme ind på hvordan kon-junkturerne i Tyskland har påvirket eksporten til Danmark. Ydermere vil jeg inddrage en analyse af Arlas strategiske planlægning i forhold til eksporten til Tyskland. Det er især her hvor fagene Inter-national Økonomi og Afsætning vil opnå en helhed.

Til sidst i min opgave vil jeg diskutere hvordan Tyskland i fremtiden vil påvirke den danske eksport generelt. Endelig vil jeg forsøge at opsamle opgaven i en samlet konklusion, og besvare den stillede opgaveformulering.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Problemformulering 4
Afgrænsning og metode 4
Virksomhedsbeskrivelse for Arla Foods 5
Arlas målgruppe 6
Brancheanalyse af Arlas branche 7
Tysklands økonomiske udvikling de sidste 10 år 8
Udviklingen i den danske eksport til Tyskland de sidste 10 år 9
Arlas strategiske planlægning i forhold til eksporten til Tyskland 10
Tysklands fremtidige rolle for dansk eksport 11
Konklusion og vurdering 12
Litteratur- og kildefortegnelse 13
Bilag 16

Uddrag

Afgrænsning og metode

I denne opgave har jeg et bredt informationsbehov. Jeg vil samle nok information til at kunne be-svare den ovenstående problemformulering. Jeg vil både bruge interne og eksterne kilder til at dække mit informationsbehov. Interne kilder som fx årsregnskaber, statikstikker, skemaer osv. De eksterne kilder vil være alle de kilder jeg betegner som internetkilder og bøger, altså alle skriftlige kilder. Jeg vil afgrænse markedet, og derfor vil mine beskrivelse af målgruppe og branche være set ud fra Danmark. Eksporten vil generelt være afgrænset til den tyske eksport. Jeg vil analysere virk-somheden vha. analyser og modeller i faget afsætning.

Virksomhedsbeskrivelse for Arla Foods

Arla Foods a.m.b.a er en andelsmejeri-koncern og en produktionsvirksomhed. Arla udvikler, pro-ducerer, sælger og distribuerer mejeriprodukter til hele verden. De har produktionsfaciliteter i 13 lande, og salgskontorer i yderligere 20 lande . Arla er et andelsselskab og er ejet af landmænd i hele Europa. Ca. 13.500 danske, engelske, svenske og tyske mælkeprocenter ejer sammen Arla. Arla er verdens 6. største mejerikoncern . Deres rødder som andelsselskab går helt tilbage til 1880'erne, og er stadig set som et meget fordelagtigt ejerskab den dag i dag. I 2000 fusionerede det største danske (MD Foods) og det største svenske andelsmejeri (Arla), og blev til det første internationale andels-mejeri, Arla Foods . Arlas sortiment er meget dybt. I Danmark omfavner Arla 26 brands og ca. 300 forskellige mælkeprodukter , fordelt på 3 globale varemærker: Arla, Lurpak og Castello. Arla er desuden verdens største producent af økologiske mælkeprodukter . Arla favner ca. 19.000 medar-bejdere rundt i hele verden . Arlas administrerende direktør hedder Peder Tuborgh, og direktøren for Arla Danmark hedder Tomas Pietrangeli .
Arla får hver dag leveret mælk fra alle de landmænd, der er tilsluttet et samarbejde med Arla. Af det leverede mælk producerer Arla nye produkter og emballerer det. Derudover sørger de for at det kommer ud i butikkerne. Arla bestræber sig hele tiden på at få flere landmænd til at tilslutte sig i ejerskabet. Dette genererer flere investeringer fra landmændene, og dermed kan Arla investere i produktion, innovation og marketing. Disse tre områder avler gode og bedre produkter, hvilket gi-ver flere kunder og forbrugere hos Arla. Jo flere forbrugere Arla har, jo mere konkurrencedygtig bliver mælkeprisen. Hvert år investerer landmændene nemlig penge i Arla, for at sikre både virk-somheden og deres egen fremtid. Som gengæld har de garanti på, at Arla indsamler og behandler deres mælk og dermed muligheden for at videreudvikle deres gårde, så de kan sikre fremtiden for den næste generation. Den konkurrencemæssige position Arla har indtaget i Danmark er markeds-lederen. De har en markedsandel på omkring 90% , hvilket vil sige at de ikke har nogle konkurren-ter som de er i snæver konkurrence med, fordi Arla har overtaget en stor del af markedet. Arla er samtidig den eneste fuldsortimentsleverandør af mælkeprodukter på det danske marked . Derud-over er deres distribution meget intenst. Arlas nuværende strategi hedder 'Strategi 2017' og her bestræber de sig på blive den ledende landmandsejet mejerikoncern, ved at udvikle deres kernefor-retning og deres tre globale varemærker:... Køb adgang for at læse mere

SRO om Arla Foods og Tysklands økonomi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.