SRO om arbejdsfysiologi og træning i basketball i Biologi og Idræt

  • STX 2.g
  • SRO (Idræt B, Biologi A)
  • 12
  • 17
  • 3905
  • PDF

SRO om arbejdsfysiologi og træning i basketball i Biologi og Idræt

Med udgangspunkt i fagene Idræt og Biologi behandler denne SRO emnet arbejdsfysiologi med fokus på basketball.

Du kan i opgaven se svaret på opgaveformuleringen:

- Redegør for hvordan ilt optages og fordeles i menneskekroppen og beskriv desuden de biokemiske processer, der sker på celleniveau for at gendanne ATP.

- Gør rede for hvilke fysiske krav, der stilles til en basketballspiller. Og lav på den baggrund et træningsprogram til 1. og 8. uge for en basketballspiller med fokus på hurtighed og udholdenhed. Diskutér dine overvejelser.

- Med udgangspunkt i redegørelsen skal du vurdere de fysiologiske forandringer, der er sket som resultat af træningsprogrammet, og diskuter hvilke fysiologiske forandringer man vil forvente på længere sigt.

Indhold

Indledning 3
Iltens vej gennem kroppen 3
Energiomsætning I musklerne 5
Aerob energiomsætning 5
Anaerob energiomsætning 6
Basketballspillets fysiologiske krav 7
Arbejdskravsanalyse 7
Træningsprogram 8
1. Uge 9
8. Uge 9
Diskussion og vurdering 10
Fysiologiske forandringer som resultat af træningsprogrammet 10
Fysiologiske forandringer på længere sigt 12
Konklusion 13
Litteraturliste 14
Bilag 1 15
Bilag 2 16

Uddrag

Indledning
Basketball er en verdensomspændende sport og en af de mest prestigefyldte set på verdensplan. Basket er kendt for sine høje spillere og meget intense og hurtige spil. Jeg har i min opgave, med udgangspunkt i biologi og idræt, valgt at fokusere på det fysiske aspekt i basketball, og dertil redegøre for de fysiske krav, og lave en arbejdskravsanalyse. Men forinden dette vil jeg redegøre for kroppens fysiologi. Her vil jeg gennemgå iltens vej gennem kroppen, og hvordan kroppen skaffer energi til musklerne både aerobt og anaerobt.
På baggrund af min arbejdskravsanalyse vil jeg lave et træningsprogram til 1. og 8. uge for en basketballspiller med fokus på hurtighed og udholdenhed.
Til sidst vil jeg lave en vurdering af den fysiologiske udvikling kroppen har opnået efter udførelse af dette program, og en diskussion af kroppens fysiologiske forandringer på længere sigt.

Iltens vej gennem kroppen
Under arbejde har muskler brug for energi. Denne energi kan både leveres fra processer der kræver ilt, aerobe, og processer uden ilt, anaerobe. For at få ilt til de aerobe processer, skal luften gennem kroppen og ud til musklerne. Luftens vej fra den atmosfæriske luft ud gennem kroppen og ud til musklerne, kan opdeles i 4 trin:
1. Lunger og ventilation
2. Diffusion af luft fra lunger til blodet
3. Hjertet og blodets transport af ilt
4. Diffusion af ilt fra blod til musklerne

Igennem næse og mund, indånder vi den atmosfæriske luft som indeholder ca. 21% ilt. Herefter fortsætter luften ned gennem svælget, struben og luftrøret, og videre ned til de to hovedbronkier i lungerne. Bronkierne forgrener sig i mindre og mindre grene, og de mindste kaldes bronkioler. Omkring den 17. forgrening af luftvejene, er luften kommet til alveolerne som er små blæreformede udposninger med meget tynde vægge. Bronkiolerne forgrener sig igen ca. 6 gange og i takt med dette, stiger antallet af alveoler. Til sidst sidder de meget tæt i små klaser.

Omkring alveolerne snor sig et tæt kapillærnet. Kapillærer er små blodkar, som optager ilten fra lungerne. Ilten diffunderer fra lungerne til blodet, da der er lavere koncentration af ilt i blodet. Samtidig med at ilten diffunderer ud i kapillærerne, diffunderer CO2 fra kapillærerne og ind i lungerne hvorefter det udåndes. Ilten binder sig til de røde blodlegemer i blodet, som indeholder hæmoglobin. Hæmoglobin består af fire underenheder, der hver indeholder en jern (II)-ion. Der kan bindes 1 O2-molekyle til hver jern-ion og derfor kan der bindes 4 O2-molekyler til et hæmoglobinmolekyle Ilten transporteres ud til musklerne via blodkredsløbet. Blodkredsløbet består af hjertet og de blodkar som forgrener sig ud i kroppen. Fra lungerne bliver det iltede blod ført med lungevenen ned til det venstre forkammer i hjertet. Blodet kommer til venstre forkammer og bliver pumpet ud i aorta når hjertet trækker sig sammen. Derefter løber blodet ud i kroppens arterier og ud i alle de små kapillærer der er ved musklerne og andre organer.
I kapillærerne udveksles O2 og CO2 ved diffusion samt andre nærings- og affaldsstoffer. Herved får musklerne tilført ilt til deres arbejde, og kommer samtidig af med alle affaldsstofferne. Derefter bliver det iltfattige blod ført med venerne tilbage til hjertet og opsamles i det højre forkammer... Køb adgang for at læse mere

SRO om arbejdsfysiologi og træning i basketball i Biologi og Idræt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om arbejdsfysiologi og træning i basketball i Biologi og Idræt.