SRO: Analyse af farvestoffer i sodavand

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Kemi A)
  • 12
  • 16
  • 2142
  • PDF

SRO: Analyse af farvestoffer i sodavand

En SRO om en spektrofotometrisk analyse af farvestofindholdet i en orange sodavand ved hjælp af lineær regression. Matematik A og Kemi A.

Indhold

Indledning 3
Spektrofotometri 3
Farvestoffer 5
Tartrazin 6
Erythrosin 7
Lineær regression 7
Eksperimentet 10
Fremgangsmåde 10
Resultater og analyse 10
Konklusion 14
Litteraturliste 15

Uddrag

Indledning
Farvestoffer har længe været brugt i fødevarer, og så tidligt som i 1800-tallet nægtede man i England at købe ufarvet mælk i den tro, at det var forfalsket . I Danmark reguleres tilsætning af farvestoffer ved hjælp af den såkaldte positivliste, som angiver hvilke stoffer, som må tilsættes og i hvilke mængder. I opgaven benyttes analysemetoden spektrofotometri til at beregne de ukendte koncentrationer af Tartrazin og Erythrosin i en ”orange sodavand”.

Spektrofotometri
Spektrofotometri er en analysemetode, som benytter sig af målingen af absorptionen af monokromatisk lys (lys med kun én bølgelængde), som først sendes gennem en kuvette med et rent opløsningsmiddel og derefter gennem en kuvette, hvor et lysabsorberende stof er opløst i førnævnte opløsningsmiddel. Det er en analysemetode, som tillader at man kan beregne stofmængdekoncentrationer af molekyler/ioner ud fra den såkaldte absorbans... Køb adgang for at læse mere

SRO: Analyse af farvestoffer i sodavand

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.