SRO i afsætning og engelsk om Cocio internationalisering og kultur

 • HHX 2. år
 • Engelsk A (Afsætning B, SRO)
 • 12
 • 21
 • 4974
 • PDF

SRO i afsætning og engelsk om Cocio internationalisering og kultur

Opgaven beskriver Cocios internationaliseringsproces.

Problemstilling
Cocio ønsker organisk vækst og man har undersøgt, at det ikke er muligt at vinde markedsandele ved markedspenetrering på hjemmemarkedet. En markedsanalyse har desuden vist, at det ikke vil være lønsomt at udvide til nye segmenter, derfor overvejer man at starte en eksport. Jeg vil i opgaven forsøge at afdække følgende spørgsmål:
Hvordan er virksomhedens eksportberedskab?
Hvordan skal eksporten foregå?
Hvordan er købsadfærden og konkurrencesituationen på markedet?
Hvordan er kulturen på markedet?
Skal der startes en eksport?

Problemformulering
Da Cocio ønsker vækst, vil jeg i opgaven afdække internationaliseringsprocessen, analysere konkurrencesituationen, samt foretage en kulturanalyse med forskellene på Canada og Danmark, med henblik på at vurdere, om det vil være lønsomt at starte en eksport og etablere sig på det canadiske marked.

Lærers kommentar

Formalia: Overholdt :)
Noter: Fint
Balance: God kulturanalyse, dog lidt mere om Cocios situation. En rigtig fin rød tråd i besvarelserne og god balance imellem de taksonomiske niveauer. Lidt flere kilder ville være ok.
Sprog: Pænt. God sammenhæng. Fin sproglig begrebsanvendelse.
Abstract: Meget indholdsmættet gennemgang, der vil tilfredsstille den ikke dansktalende. Sproget pænt.

Indhold

Indledning 4
Problemstilling 4
Problemformulering 4
Afgrænsning 4
Metodevalg 4
Beskrivelse af virksomheden 5
Eksportmotiver 5
Proaktive, interne 5
Proaktive, eksterne 6
Reaktive, interne 6
Reaktive, ekstern 6
Virksomhedens eksportberedskab 6
Produkt 6
Produktion 7
Personale 7
Penge 7
Internationaliseringsmodel 8
Købsadfærd og konkurrencesituation 8
Behov 8
Købemotiver 9
Købstyper og købsadfærdstyper 9
Konkurrencesituationen 10
Grad af differentiering 10
Konkurrenceform 10
Porters five forces 10
Kulturanalyse 12
Power distance 12
Collectivism/Individualism 12
Uncertainty avoidance index 13
Masculine/feminine 13
Konklusion 13
Kildefortegnelse 15
Bilag

Uddrag

Afgrænsning
Jeg har valgt at forudsætte, at Cocio har lavet en markedsanalyse, der har vist at det ikke er lønsomt at vinde markedsandele ved markedspenetrering på hjemmemarkedet eller at udvide til nye segmenter. Jeg har desuden forudsat, at Cocio ved hjælp af tragtmetoden, har valgt at satse på det canadiske marked. En stor del af Cocios omsætning, stammer desuden fra private label. Jeg har valgt at fokusere på Cocio som brand og på etablering af en eksport af denne.

Metodevalg
For at analysere internationaliseringsprocessen, vil jeg gennemgå virksomhedens eksportmotiver og virksomhedens eksportberedskab. For at analysere markedet, vil jeg benytte mig af Maslows behovspyramide, købemotiverne, købstyper og købsadfærdstyper samt Porters five forces. Sidst vil jeg foretage en kulturanalyse ved hjælp af Hofstedes 4 kulturdimensioner... Køb adgang for at læse mere

SRO i afsætning og engelsk om Cocio internationalisering og kultur

[2]
Bedømmelser
 • 22-09-2012
  Super godt opgave meget inspirerende. Tak for det!
 • 01-12-2012
  jukygyuguyfityffytfuifugliukjhio