SRO: 100 meter løb, muskelfibrer og anaerob energiomsætning

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik B, Idræt B)
  • 7
  • 33
  • 6789
  • PDF

SRO: 100 meter løb, muskelfibrer og anaerob energiomsætning

Denne Studieretningsopgave (SRO) i Idræt og Matematik handler om 100-meter løb, muskler og anaerob energiomsætning.

Opgaveformulering
Redegør for muskelfibrenes egenskaber herunder forskellige muskelfibertyper samt for den anaerobe energiomsætning.
Beskriv de træningsadaptioner der sker som følge af anaerob træning samt hvordan nervesystemet aktiveres og styrer kroppens bevægelser i 100 meter.

Opstil et træningsprogram for din caseperson og beskriv fokuspunkterne i den optimale 100 meter.

Gennemfør en løbetest og efterfølgende analyse af løbet (film) for din caseperson.

Hvad er stedfunktion, hastighed og acceleration under en sprintdistance?
Hvornår er hastigheden størst?
Hvordan passer den løbne distance med det man teoretisk kan regne sig frem til ved integralregning?

Vurder om casepersonen opfylder kriterierne for den optimale 100 meter og sammenlign med Usane Bolts løb.

Diskuter hvilke faktorer der er afgørende for at blive blandt verdens bedste 100 meterløbere.

Indhold

Abstract
Indledning
Muskelfibrenes egenskaber
- Type 1-muskelfibre.
- Type 2-muskelfibre.
- Forskernes måling på fibertypernes egenskaber.
- Anaerobe energiomsætning
Træningsadaptationer og nervesystemet
- Træningsadaptationer
- Nervesystemet
Træningsprogram for caseperson i 100m sprint.
- Træningsprogram
- Fokuspunkter ved 100 meter løb
Analyse af film for caseperson
Stedfunktion, hastighed og acceleration.
- Metode 1 – find stedfunktion, hastighedsfunktion og accelerationsfunktion.
- Metode 2 – find arealet af trapezer
- Hastighed.
- Sammenligning af de to metoder
Casepersons sammenligning med Usain Bolt
Faktorer for verdens bedste 100 meter løbere
Bilag

Uddrag

I dette forløb har 2.t arbejdet med 100m sprint i en fagkombination af idræt og matematik. Primært, var opgaven, at redegøre for musklernes funktioner, aktiveringen af nervesystemet, og den anaerobe træning. Analysere fokuspunkterne for et 100m løb, ud fra en optagelse af casepersonen og udregne hastighed og accelerationen under en sprintdistance. Samt vurdere og diskutere hvilke faktorer der gør, at man kan blive blandt de bedste 100m sprintere... Køb adgang for at læse mere

SRO: 100 meter løb, muskelfibrer og anaerob energiomsætning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.