Spørgsmål og svar om hydrologi | Naturgeografi C

  • STX 2.g
  • Naturgeografi C
  • Ingen givet
  • 6
  • 1611
  • PDF

Spørgsmål og svar om hydrologi | Naturgeografi C

Denne opgave besvare 3 spørgsmål om vandets kredsløb, hydrologi og hvordan energien i kredsløbet anvendes. I opgavens spørgsmål 3 er der lavet en illustration, der hjælper til forståelsen af vandets rejse.

Indhold

Spørgsmål:
1. Sammenhængende forklaring på vandets kredsløb
2. Vand (H2O) på Jorden – hvor findes det? – i hvilke former? – Hvordan foregår udvekslingen mellem de forskellige former? (hvad skal der til for at skifte mellem formerne?)
3. Nedenfor ses et landskab, hvor der falder tre regndråber (1, 2 og 3). Beskriv den vej, regndråben tager, og hvor den ender.

Uddrag

Vandet på jorden bevæger sig i et uendeligt kredsløb – det hydrologiske kredsløb - som solen er drivkraft for. Når solen skinner på en vandoverflade, eksempelvis på havets overflade, floder eller søer, sker der en vandfordampning, ligesom at der fra planternes blade også sker en fordampning ved transpiration. Ved disse fordampninger dannes en vanddamp, som forårsaget af dens lethed, vil stige til vejrs. Efterhånden som dampen stiger opad og når et koldere luftlag, fortættes den til skyer, hvori de små vanddråber yderligere fortættes og falder som nedbør, i form af regn eller sne. Nedbøren vil enten ende direkte i havet igen eller også falder nedbøren over jorden. En minimal del af den vanddamp som stiger til vejrs, vil på grund af vinden transporteres ind over land, hvor den kondenseres og dernæst falder som nedbør. Hvis nedbøren falder som sne over jordoverfladen, kan vandet i fast form opmagasineres i længere tid og ophobes som et sne- eller islag. I sjældne tilfælde vil laget blive så tykt og massivt, at det udvikler sig som en gletsjer, hvorfra der kan dannes en vandstrøm i form af smeltevand, som i en overjordisk afstrømning vil søge nedad og ende i havet. Hvis nedbøren falder som regn over jordoverfladen, vil vandet strømme i en overjordisk afstrømning, ende i floder eller vandløb og transporteres ud i havet. En lille del af vandafstrømningen vil desuden kompileres som ferskvand i søer og floder. Ikke al nedbøren... Køb adgang for at læse mere

Spørgsmål og svar om hydrologi | Naturgeografi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.