SOP om diabetes i Bioteknologi A og Dansk A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HTX 3. år
  • SOP, Bioteknologi A, Dansk A
  • 12
  • 35
  • 11325
  • PDF

SOP om diabetes i Bioteknologi A og Dansk A

Dette er et eksempel på et SOP (studieområdeprojekt) med en populærvidenskabelig artikel i Bioteknologi A og Dansk A. SOP'et er skrevet af Studienets redaktører og viser, hvordan en opgave til karakteren 12 kan se ud. SOP'et undersøger, hvordan populærvidenskabelig formidling kan medvirke til forebyggelse af type 2-diabetes.

Opgaveformulering
Hovedspørgsmål:
Hvordan kan en populærvidenskabelig artikel medvirke til forebyggelse af type 2-diabetes?

Underspørgsmål:
- Der ønskes en biologisk redegørelse for type 2-diabetes' påvirkning af kroppen med særlig fokus på, hvad der kendetegner tilstanden prædiabetes.
- Redegørelsens teori ønskes eftervist i et forsøg på mus hhv. med og uden diabetes.
- Centrale dele af redegørelsen skal desuden danne grundlag for en populærvidenskabelig artikel om forebyggelse af type 2-diabetes.
- Relevante formidlingsmæssige overvejelser og metoder ønskes gennemgået i en metatekst til artiklen.
- Endelig ønskes en diskussion af den populærvidenskabelige artikel som middel til at oplyse om sundhed og sygdom.

Studienets kommentar

Du kan bruge opgaven som eksempel på, hvordan du opbygger et SOP, og hvad opgavens forskellige afsnit skal indeholde. Du kan f.eks. blive klogere på, hvordan du disponerer din tekst, og hvordan du afvejer indhold fra Bioteknologi og Dansk igennem opgaven. Vi viser også, hvordan du skriver en god diskussion, der forener indhold fra begge fag. Opgaveeksemplet lever op til alle de formelle krav, der er til dit eget SOP. Opgaven er derfor en god hjælp, når du skal skrive din tekst – også selvom du skriver i andre fag eller om andre emner.

Se også SOP-bogen for mere hjælp!

Indhold

Opgaveformulering 2
Resumé 3
Indledning 6
Redegørelse for sygdommen type 2-diabetes 7
Glukose og kroppens normale glukoseoptagelse 7
Udvikling af type 2-diabetes 8
Blodsukkerregulering med type 2-diabetes 8
Diagnosticering og prædiabetes 9
Symptomer på prædiabetes og type 2-diabetes 9
Glukose i urinen, hyppig vandladning og tørst 9
Træthed 9
Infektioner 9
Hvem udvikler type 2-diabetes? 10
Genetisk disponering 10
Livsstilsmæssig disponering 10
Følgesygdomme ved type 2-diabetes 11
Behandling og forebyggelse af type 2-diabetes 11
Forebyggelse og behandling af prædiabetes 11
Forsøg med insulinfølsomhed i mus 12
Formål 12
Baggrund 12
Hypotese 12
Materialer og metoder 12
Resultater 12
Glukosebelastningstest 13
Insulinfølsomhedstest 14
Analyse og diskussion 14
Glukosebelastningstest 14
Insulinfølsomhedstest 15
Fejlkilder og usikkerheder 15
Konklusion 15
Den populærvidenskabelige artikel 16
Metatekst til artiklen ”Er du lidt for sød?” 20
Om formidling gennem populærvidenskabelige artikler 20
Artiklens kontekst 20
Modtager og medie 20
Situation 20
Afsender 20
Min vinkling af emnet 20
De fem journalistiske relevanskriterier 21
De fire populærvidenskabelige relevanskriterier 21
Fortællesætning og relevanssætning 21
Artiklens struktur 21
Layout 22
Sprogbrug, virkemidler og argumentation 22
Artiklens stil, sprogbrug og sproglige virkemidler 22
Appelformer og argumentation 23
Diskussion 25
Konklusion 26
Bibliografi 27
Bilag 1. Følgesygdomme ved type 2-diabetes 29
Bilag 2. Råd fra Diabetesforeningen og Netdoktor 30
Bilag 3. Teksten fra artiklen ”Er du lidt for sød?” 31
Bilag 4. Figurer til ”Er du lidt for sød?” 35

Uddrag

Type 2-diabetes
De følgende afsnit gennemgår, hvad der sker i kroppen, når man udvikler type 2-diabetes. Teksten gennemgår også, hvordan sygdommen opdages og diagnosticeres, hvem der udvikler sygdommen, og hvilke følgesygdomme der er forbundet med type 2-diabetes.

Udvikling af type 2-diabetes
Type 2-diabetes er en sygdom, der indebærer, at kroppens celler udvikler insulinresistens, dvs. at cellerne bliver mindre følsomme over for insulin.
Insulinresistens medfører, at bugspytkirtlens betaceller skal producere mere insulin end normalt, for at kroppens celler kan optage nok glukose fra blodet efter et måltid, og for at optagelsen kan ske tilstrækkeligt hurtigt. Betacellerne kan dog ikke øge deres anabolisme på ubestemt tid uden at tage skade, og efterhånden falder cellernes evne til at producere insulin. Kombinationen af kropscellernes tiltagende insulinresistens og betacellernes faldende insulinproduktion betyder, at blodets glukoseindhold efterhånden stiger (Studienet.dk, 2020). Hvis blodets glukoseindhold ved flere målinger er højere end en bestemt grænseværdi (se næste side), diagnosticerer man patienten med type 2-diabetes.
Type 2-diabetes udvikles forholdsvis langsomt, da betacellerne godt kan producere en øget mængde insulin i et stykke tid, og da cellernes insulinresistens typisk kun øges langsomt. De fleste mennesker med type 2-diabetes har begyndende insulinresistens i flere år, før de bliver diagnosticeret med sygdommen (Rubin & Jarvis, 2011).

Blodsukkerregulering med type 2-diabetes
Figur 3 illustrerer, hvordan blodsukkerniveauet hypotetisk kan ændre sig efter et måltid hos en person med type 2-diabetes. Type 2-diabetikere har et væsentligt forhøjet glukoseindhold i blodet under faste (de stiplede linjer). Type 2-diabetikerens blodglukoseindhold stiger desuden til et meget højere niveau efter indtagelse af måltidet, og glukoseindholdet falder kun langsomt derefter pga. cellernes forringede glukoseoptagelse... Køb adgang for at læse mere

SOP om diabetes i Bioteknologi A og Dansk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.