SOP om diabetes i Bioteknologi A og Dansk A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HTX 3. år
  • SOP, Bioteknologi A, Dansk A
  • 12
  • 31
  • 10602
  • PDF

SOP om diabetes i Bioteknologi A og Dansk A

Dette er et eksempel på et SOP (studieområdeprojekt) med en populærvidenskabelig artikel i Bioteknologi A og Dansk A. SOP'et er skrevet af Studienets redaktører og viser, hvordan en opgave til karakteren 12 kan se ud. SOP'et undersøger, hvordan populærvidenskabelig formidling kan medvirke til forebyggelse af type 2-diabetes.

Opgaveformulering
Hovedspørgsmål:
Hvordan kan en populærvidenskabelig artikel medvirke til forebyggelse af type 2-diabetes?

Underspørgsmål:
- Der ønskes en biologisk redegørelse for type 2-diabetes' påvirkning af kroppen. Centrale dele af redegørelsen skal danne grundlag for en populærvidenskabelig artikel om forebyggelse af type 2-diabetes.
- Relevante formidlingsmæssige overvejelser og metoder ønskes gennemgået i en metatekst til artiklen.
- Endelig ønskes en diskussion af den populærvidenskabelige artikel som middel til at oplyse om sundhed og sygdom.

Studienets kommentar

Du kan bruge opgaven som eksempel på, hvordan du opbygger et SOP, og hvad opgavens forskellige afsnit skal indeholde. Du kan f.eks. blive klogere på, hvordan du disponerer din tekst, og hvordan du afvejer indhold fra Bioteknologi og Dansk igennem opgaven. Vi viser også, hvordan du skriver en god diskussion, der forener indhold fra begge fag. Opgaveeksemplet lever op til alle de formelle krav, der er til dit eget SOP. Opgaven er derfor en god hjælp, når du skal skrive din tekst – også selvom du skriver i andre fag eller om andre emner.

Se også SOP-bogen for mere hjælp!

Indhold

Opgaveformulering 2
Resumé 3
Indledning 6
Redegørelse for sygdommen type 2-diabetes 7
– Cellers normale energistofskifte og glukoseoptagelse 7
– Type 2-diabetes
Den populærvidenskabelige artikel ”Er du lidt for sød?” 14
Metatekst til artiklen ”Er du lidt for sød?”
– Om formidling gennem populærvidenskabelige artikler 18
– Artiklens kontekst 18
– Min vinkling af emnet 18
– Artiklens struktur 19
– Layout 20
– Sprogbrug, virkemidler og argumentation 20
Diskussion 23
Konklusion 24
Bibliografi 25

Uddrag

Type 2-diabetes
De følgende afsnit gennemgår, hvad der sker i kroppen, når man udvikler type 2-diabetes. Teksten gennemgår også, hvordan sygdommen opdages og diagnosticeres, hvem der udvikler sygdommen, og hvilke følgesygdomme der er forbundet med type 2-diabetes.

Udvikling af type 2-diabetes
Type 2-diabetes er en sygdom, der indebærer, at kroppens celler udvikler insulinresistens, dvs. at cellerne bliver mindre følsomme over for insulin.
Insulinresistens medfører, at bugspytkirtlens betaceller skal producere mere insulin end normalt, for at kroppens celler kan optage nok glukose fra blodet efter et måltid, og for at optagelsen kan ske tilstrækkeligt hurtigt. Betacellerne kan dog ikke øge deres anabolisme på ubestemt tid uden at tage skade, og efterhånden falder cellernes evne til at producere insulin. Kombinationen af kropscellernes tiltagende insulinresistens og betacellernes faldende insulinproduktion betyder, at blodets glukoseindhold efterhånden stiger (Studienet.dk, 2020). Hvis blodets glukoseindhold ved flere målinger er højere end en bestemt grænseværdi (se næste side), diagnosticerer man patienten med type 2-diabetes.
Type 2-diabetes udvikles forholdsvis langsomt, da betacellerne godt kan producere en øget mængde insulin i et stykke tid, og da cellernes insulinresistens typisk kun øges langsomt. De fleste mennesker med type 2-diabetes har begyndende insulinresistens i flere år, før de bliver diagnosticeret med sygdommen (Rubin & Jarvis, 2011).

Blodsukkerregulering med type 2-diabetes
Figur 3 illustrerer, hvordan blodsukkerniveauet hypotetisk kan ændre sig efter et måltid hos en person med type 2-diabetes. Type 2-diabetikere har et væsentligt forhøjet glukoseindhold i blodet under faste (de stiplede linjer). Type 2-diabetikerens blodglukoseindhold stiger desuden til et meget højere niveau efter indtagelse af måltidet, og glukoseindholdet falder kun langsomt derefter pga. cellernes forringede glukoseoptagelse... Køb adgang for at læse mere

SOP om diabetes i Bioteknologi A og Dansk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om diabetes i Bioteknologi A og Dansk A.