Solar A/S | VØ A m. netadgang | Eksamen maj 2016

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HHX 3. år
  • Virksomhedsøkonomi A
  • 12
  • 17
  • 3215
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Solar A/S | VØ A m. netadgang | Eksamen maj 2016

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet i Virksomhedsøkonomi A med netadgang fra d. 26. maj 2016 (hhx161-VØKn/A-26052016).

Indeholder besvarelse i en PDF-fil og bilag i Excel-fil. Det er samlet i en ZIP-fil.

Eksamenssættet indeholder besvarelsen af følgende opgaver:
Opgave 1 - Virksomhedsanalyse - Solar A/S
Opgave 2 - Kapacitetsoptimering - Brdr. Haslev A/S
Opgave 3 - Investering - Hansen & Smidth A/S
Opgave 4 - Logistik - Maksi A/S

Indhold

1.1 (5 %)
Redegør for, hvilke fordele og ulemper Solar A/S opnår ved indgåelse af partnerskaber med sine leverandører.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Solar A/S benytter.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Solar A/S for årene 2012 til 2014 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.

Nøgletallene fremgår af bilag 1 i Excel-filen.

1.4 (5 %)
Vurder, hvorledes Solar A/S' likviditet overordnet set har udviklet sig i 2014 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2 i Excel-filen.

1.5 (5 %)
Vurder Solar A/S's fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (10 %)
Beregn, hvor mange stk. af hver kugleleje det er optimalt at producere til den tyske kunde, såfremt produktionen skal gennemføres inden for den resterende kapacitet på 400 timer.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget Brdr. Haslev A/S maksimalt må betale i ekstra omkostninger til underleverandøren, hvis det skal være lønsomt at benytte denne for at kunne levere hele ekspresleveringen til kunden i Tyskland.

3.1 (5 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 4.

3.2 (5 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

3.3 (5 %)
Udarbejd relevante beregninger for følsomhed ved ændringer i investeringsforslagets forudsætninger.

3.4 (5 %)
Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i forudsætningerne.

4.1 (5 %)
Beregn indekstal for nettoomsætningen samt de enkelte logistikomkostninger.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

4.2 (10 %)
Analyser udviklingen i virksomhedens logistiske effektivitet i perioden 2013 til 2015.

I bilag 5 findes datamateriale.

4.3 (5 %)
Forklar, hvordan forholdet mellem variable omkostninger og kapacitetsomkostninger er ændret som følge af investeringen i pakkesorteringsanlægget.

Uddrag

1. Redegør for, hvilke fordele og ulemper Solar A/S opnår ved indgåelse af partnerskaber med sine leverandører

Solar A/S' partnerskaber med leverandørerne er behandlet i artiklen ”Byggevaregrossisten Solar er rollemodellen” og denne bliver anvendt i følgende afsnit.
Det fremkommer af artiklen, at indgåelse af partnerskaber med leverandørerne har været med til at forbedre Solar A/S' logistiske effektivitet. Først og fremmest kan det ses som en fordel, at Solar har fået nedsat leveringstiden fra leverandørerne til dem selv, hvilket har betydet, at virksomheden har kunnet nedsætte leveringstiden til kunderne. Herudover har den hurtigere leveringstid også medført, at der ikke længere er behov for at have nær så mange enheder liggende på lageret, hvilket har mindsket kapitalbindingen og lageromkostningerne.

En bedre kommunikation med leverandørerne samt en række faste kontrakter har også været med til at sikre, at Solar A/S får leveret den rette mængde enheder, hvilket betyder at eventuelle restordre også vil kunne undgås.

En ulempe ved at lave længerevarende partnerskaber med leverandørerne er, at Solar nu i højere grad er bundet til den enkelte leverandør. Herved vil man kunne have lavet en aftale med en enkelt leverandør, som ikke har mulighed for at yde optimalt eller som ikke har mulighed for at kunne tilbyde de bedste priser, som Solar har behov for i deres nuværende økonomisk pressede situation.... Køb adgang for at læse mere

Solar A/S | VØ A m. netadgang | Eksamen maj 2016

[1]
Bedømmelser
  • 11-12-2016
    God besvarelse af opgaven